رویا مددی حمزه خانلو

وکیل پایه یک دادگستری


رویا مددیحمزه خانلو متولد 1356دکترای حقوق خصوصی

“تدریس در دانشگاه \یام نور 91 96 / تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی 92-99 / تالیف کتاب با عنوان ؛ اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه.”

.