انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

کاندیدای انتخابات کانون وکلا | اهداف و برنامه های دکتر سید امیر حسین بحرینی

کاندیدای کانون وکلا | دکتر امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

اهداف و برنامه های دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

سید امیر حسین بحرینی کاندیدای کانون وکلای مرکز | انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

سید امیر حسین بحرینی کاندیدای کانون وکلای مرکز

سید امیر حسین بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا :

سازمانها برای رشد و تکامل باید از درون متحول شوند؛

– قدم اول عارضه یابی با بهره گیری از ظرفیتهای علم مدیریت ( درک درست از وضعیت و مشکلات موجود کانون و بدنه هیات مدیره و چگونگی ایجاد تحول از طریق مشارکت و تعامل در همه بخشها )

– تهیه و ارائه road map ( نقشه راه ) بر اساس عارضه یابی و معاینه سازمانی انجام شده با نقطه گذاری و زمان بندی دقیق با توجه به نیازها و اولویتهای کانون وکلا

( هر دو قدم فوق پس از تهیه و تنظیم به کمک سایر اعضاء محترم هیات مدیره، در اختیار همه وکلا قرارخواهد گرفت)

– حفظ انسجام و استقلال کانون و شأن و مقام وکیل بوسیله سازگاری با الزامات و مقتضیات محیط و با بهره گیری از الگو و مدل متناسب علمی

– ایجاد سازکارهای مناسب جهت برون رفت کانون از بحران های موجود با فرهنگ سازی و شناساندن این نهاد و خدماتی که به آحاد مردم ارائه می نماید

– خارج نمودن کانون از انحصار افراد خاص و تعلق هر چه بیشتر آن به همه جامعه وکلا و مشارکت ایشان در بخشهای مختلف کانون و تصمیم گیریها

و  پس از برداشتن قدمهای علمی و اصولی فوق ؛

– شناسایی مشکلات و معضلات وکلا بالاخص وکلای جوان و رفع هر چه تمام عیار تر آنها

– ایجاد سازکارهای مناسب علمی و عملی جهت رفع نیازهای معیشتی وکلا بالاخص وکلای جوان و تازه کار ( همچون تعلق گرفتن تسهیلات صندوق حمایت به ایشان )

– رایزنی با بانکها و موسسات مالی در پرداخت تسهیلات به وکلای جوان برای خرید دفتر کار و تجهیزات با حداقل ضمانتها

– ایجاد راهکارعملی جهت دریافت و ارجاع پرونده ها از سوی موکلین به وکلای تازه کار و کم کار (از طریق مدیریت ارجاع پرونده ها در دایره معاضدت و ارجاع از سوی وکلای سرپرست در محدوده قانون و …)

رفع تبعیض جنسیتی و اصلاح ذهنیت موکلین در انتخاب وکلای زن و مرد

– تسریع در انجام امور کار آموزان و صدور پروانه برای ایشان و حذف مراحل غیر ضروری و زمان بر این پروسه

– رایزنی و تعامل با اداره دارایی در رفع مشکلات و معضلات مالیاتی وکلا و سازماندهی و نظام مند کردن آنها

– حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر شأن وکیل و همپایه قضات در مراجع قضائی و ادارات ( استفاده از تلفن همراه و منع بازرسی ها، شروع به موقع جلسات دادرسی و میز مخصوص وکیل در شعبات و … )

– آشنا کردن وکلا با بخشهای مختلف کانون ، کمیسیون ها و تشکل ها و مشارکت هر چه بیشتری وکلای جوان در آنها

– سایر اهداف و برنامه ها بر اساس عارضه یابی و معاینه سازمانی اولیه بر اساس نیازها و اولویت ها تهیه و تنظیم و در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت

– گزارش عملکرد سه ماهه و نهایتاً گزارش پایان دوره بر اساس پلان اولیه و میزان موفقیت در اهداف و برنامه ها و همچنین انحراف از برنامه و عدم دسترسی به برخی از آنها با ذکر توضیح و دلایل

دکتر بحرینی کاندیدای اننتخابات کانون وکلا

نوشته های مشابه