دکتر سید امیر حسین بحرینی | مشاوره تنظیم قرارداد

آثار حاکم بر عقد معلق ( قسمت دوم )

با مشاوره تنظیم قرارداد دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در کنار شما هستیم تا شما را با مباحثی در ادامه دو مرحله تعلیق عقد همراهی کنیم. عقد معلق شامل تشکیل و انحلال عقد می شود که تشکیل خود به طور جداگانه شامل قبل و بعد از وقوع مشروط می باشد. در پست قبل به طور کامل از موارد بند اول حقوق عقد معلق برای شما ارائه شده است پس موسسه اعتماد و اندیشه پویا را دنبال کنید تا اطلاعات کاملی از حقوق عقد معلق داشته باشید.

دکتر سید امیر حسین بحرینی | مشاوره تنظیم قرارداد

مشاوره امور خانواده |  مطالیه مهریه

بند دوم: اثر حقوقي عقد معلق بعد از موعد وقوع معلق عليه

گفته شد در رابطه حقوقي ناشي از عقد معلق هر چند اثر اصلي عقد بلافاصله محقق نمي شود اما با برخورد اراده ها رابطه حقوقي ايجاد مي شود و همانطور كه در مقاله بیان شد حتي زمانی قبل از وقوع شرط نيز دو طرف ملزم به يكسري تعهدات هستند.

بعد از موعد حصول عقد دو حالت متصور است حالت اول اينكه شرط تحقق نيابد كه در واقع به منزله اين است كه از ابتدا چيزي حادث نشده است. اما اگر شرط ايجاد شود ممكن است شرط دقيقاً برابر توافق دو طرف ايجاد شود يا چيزي غير از اين باشد. از مشاوره تنظیم قرارداد موسسه اعتماد اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.

حالت اول عدم تحقق شرط است كه نتيجه آن عدم تحقق مشروط است.  بنابراين در صورتي كه معلق عليه محقق نشود نمي توان آثاري را كه در دوره انتظار مترتب بر وجود اقتضايي عقد بوده است را مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن عدم تحقق شرط كان لم يكن كرد. زيرا قبل از وقوع شرط رابطه اي حقوقي ايجاد شده كه تا زمان تحقق يا عدم تحقق شرط اين وضعيت ادامه مي يابد و زماني كه شرط به صورت قطعي تحقق نمي يابد وجود اقتضائی عقد از بین می رود ودیگر اثری بر آن بار نمي شود. لهذا از اين تاريخ ديگر هيچ اثري بر چنين عقدي مترتب نيست به علاوه وجود اقتضايي عقد و آثاري كه در اين دوره براي طرفين و یا وکیل پایه یک دادگستری وجود داشت نيز منحل مي گردد.

گفتني است اگر عدم تحقق شرط در نتيجه اقدامات متعهد باشد و در اثر عدم تحقق خساراتي به متعهد له وارد شود متعهد از این جهت که موجب ورود خسارات به مشروط له شده است مطابق قوانين و اصول كلي از جمله قاعده لاضرر موظف به جبران خسارت است. در ادامه با مشاوره مالی و اقدامات قضایی  امور خانواده با موسسه اعتماد و اندیشه با مدیریت دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

دکتر بحرینی | مشاوره قضایی امور املاک | دعاوی اراضی و املاک | سید امیر حسین بحرینی

دکتر بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

حالت دوم زماني است كه شرط مطابق توافق تحقق مي يابد. در اين وضعيت تعليق عقد زايل مي شود و آثار اصلي عقد را به دنبال دارد. براي مثال در ضمان معلق انتقال دين از ذمه مديون به ذمه ضامن صورت مي گيرد.

مسئله اصلي در اين فرض اين است كه آيا زماني كه شرط محقق مي شود اثر عقد از ابتدا است يا زمان وقوع شرط  آثار آن نمايان مي شود. به عبارت ديگر تحقق معلق عليه كاشف از صحت عقد از  زمان انشاء است يا خير؟

در پاسخ مشاوره مالی و اقدامات قضایی همانند مطالبه مهریه  به اين مسئله، ابتدا بايد به توافق طرفين یا وکیل پایه یک دادگستری رجوع شود، ليكن اگر دو طرف سكوت اختيار كرده باشند بايد گفت مقررات موضوعه ايران در اين خصوص تعيين تكليف نكرده است. در قانون مدني فرانسه شرط كاشف از صحت و داراي اثر بودن  عقد از زمان انشاء است.

در فقه اماميه نيز تنها در  زمينه عقد فضولي مباحث مفصلي از كاشفيت يا ناقليت اجازه يا رد مالك وجود دارد. با توجه به اين توضيح اگر شرط را ناقل بدانيم از زمان تحقق شرط عقد داراي اثر و رسمیت می باشد. اما اگر نظر به كاشفيت شرط داشته باشيم دو نوع كشف حكمي و كشف حقيقي موجود است كه در کشف حکمی اثر اصلي عقد از زمان وقوع شرط است. ليكن برخي آثار آن از زمان وقوع انشاء اجرا مي گردد. اما در كشف حقيقي همه آثار عقد از زمان وقوع انشاء صورت مي گیرد.

عمده دليل قائلين به كاشفيت شرط اين است كه عقد علت اصلي و سبب تام آثار است و وقوع شرط جزء کوچکی است كه ارتباطي با سبب اصلي پيدا نمي كند. بنابراين زماني كه با وقوع شرط عقد لازم الاجرا مي شود در واقع کاشف از تمامیت آن است و در نتیجه درصورت تحقق معلق عليه، کشف می شود که عقد از لحاظ سببیت، تمامیت یافته است لذا همه آثار عقد از زمان انعقاد آن بر آن مترتب می شود.

در مقابل ناقلين مي گويند معلق عليه جزئي از عقد است كه با تحقق آن عقد كامل مي شود. لذا تا زماني كه آن تحقق نيافته عقد كامل نشده و چيزي كه هنوز تمام و كمال نشده به منزله عدم است بنابراين لحظه ايجاد عقدي زماني است كه به كمال مي رسد.

نظريه سوم (كشف حكمي) كه حد وسط اين دو نظريه را قبول كرده بر اين باور است كه اثر اصلي عقد -مثلاً در بيع انتقال مالكيت است- لحظه وقوع شرط اتفاق مي افتد اما نمائات و منافع مورد معامله از زمان انشاء عقد تا زمان وقوع شرط متعلق به انتقال گيرنده است.

قانون مدنی نیز در باب عقد فضولي همین نظریه کشف حکمی را پذیرفته است. در ماده  ۲۸۵ اين قانون آمده است:«نسبت به منافع مالی که در مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود»

به نظر مي رسد در عقد معلق چون شرايط عقد تا زمان وقوع معلق عليه مشخص نيست و بعد از وقوع شرط است كه مشروط ايجاد مي گردد لذا معلق عليه اثر ناقل بودن دارد.

آنچه گفته شد

در هنگام تنظیم قرارداد به موارد یاد شده در عقد های معلق توجه کنید و متن بالا به طور کامل بررسی کنید. همچنین مشاوره تنظیم قرارداد و مشاوره مالی و اقدامات قضایی  در مورد امور خانواده شامل مطالبه مهریه و …خود را به موسسه اعتماد و اندیشه پویا بسپارید و از تسهیل فرایند پرونده های خود در زمینه های عقد معلق لذت ببرید.

کاندیدای کانون وکلا | انتخابات کانون وکلای مرکز | دکتر بحرینی

رزومه کاندیدای انتخابات کانون وکلا دکتر بحرینی

 اطلاعاتی چند از کاندیدای انتخابات کانون وکلا دکتر سید امیر حسین بحرینی 

دکتر سید امیر حسین بحرینی فارغ التحصیل دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی تهران، با سوابق علمی و مدیریتی متعددی و همچنین  مدیر موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه پویا می باشد. دکتر سید امیرحسین بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا در کارنامه سوابق علمی خود دارای آیتم های درخشانی می باشد از جمله:

  • تحصیل در رشته حقوق خصوصی و مدیریت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، و دوره های مختلف داخلی و بین المللی
  • عضو انجمن حقوق بین الملل انگلستان
  • عضو کانون وکلای بین المللی امریکا
  • عضو انجمن بین المللی داوری بلژیک و همچنین نگارنده مقالات متعدد حقوقی و جمع آوری کتب قوانین و مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت
کاندیدای کانون وکلا | دکتر امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

کاندیدای کانون وکلا | دکتر امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

 

دکتر سید امیر حسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا در سی و یک امین دوره انتخابات کانون وکلا جزو کاندید های کانون وکلای مرکز می باشد. دکتر سید امیر حسین بحرینی موسس و مدیر بزرگترین موسسه حقوقی و داوری رسمی کشور در بین سال های ۸۹ تا ۹۵ با اسم موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه پویا می باشد که خدماتی در این موسسه به موکلین ارائه می گردد که با فناوری روز دنیا می باشد از جمله قابلیت پیگیری و رسیدگی به روند پرونده از طریق وب سایت موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه پویا با نام کاربری و همچنین گذرواژه شخصی هر فرد با رعایت حریم شخصی و حفظ کلیه اطلاعات موکیلن موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه پویا می باشد.

کاندیدای کانون وکلای مرکز | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

کاندیدای انتخابات کانون وکلا | دکتر سید امیر حسین بحرینی | دکتر بحرینی

نظر دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای کانون وکلای مرکز با توجه به سابقه درخشان و تجربه بالای خود در دو حوزه حقوق و مدیریت در خصوص انتخابات اینچنین می باشد

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا بر اساس قوانین و آیین نامه های مختلف داخلی برای سی و یک امین دوره با هدف هیأت رئیسه  وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود. دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای کانون وکلای مرکز در صورت موفقیت در انتخابات نظرات و تصمیاماتی دارند از جمله دکتر سید امیر حسین بحرینی قبل از هر اقدامی در اولیت برنامه های خود دارند که اقدام به عارضه یابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در سیستم خواهد نمود که دکتر سید امیر حسین بحرینی با در نظر گرفتن اولیت ها و همفکری با دیگر اعضای محترم هیات مدیره پس از انتخابات هیات مدیره برنامه ای مکتوب جامع و کلی برای یک دوره ۲ ساله تنظیم و در اختیار وکلا قرار خواهد داد. دکتر سید امیر حسین بحرینی در انتخابات کانون وکلا به همراه سایر هیات مدیره خواهد کوشید که قدمهای اصولی و مدیریت محور با توجه به سابقه و کارنامه درخشان دکتر سید امیر حسین بحرینی در حوزه مدیریت برداشته شود تا با این عمل اولاً آشنایی هرچه بیشتر مردم با نهاد کانون وکلا و همچنین حفظ ارزش و شان واقعی وکلا و دوماً  گام اصولی در راستای استقلال تمام عیار این کانون برداشته شود.

کاندیدای کانون وکلا | انتخابات کانون وکلای مرکز | دکتر بحرینی

انتخابات کانون وکلا| دکتر بحرینی

هدفی دیگر از برنامه های دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای  سی و یکم این دوره انتخابات کانون وکلا خارج نمودن این نهاد از انحصار افرادی خاص و تعلق هر چه بیشتر این نهاد به همه وکلا و مشارکت همه جانبه و دخیل کردن همه همکاران در اخذ تصمیمات خرد و کلان  و اخذ تصمیم پس از  همفکری جمعی با کلیه وکلا به جای افرادی خاص.

توضیحاتی در مورد تحصیلات آکادمیک دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای کانون وکلای مرکز

 

دکتر سید امیر حسین بحرینی کارشناسی خود را از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دریافت نموده و همچنین کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و پس از آن دکترای خود را در رشته حقوق خصوص از دانشگاه خوارزمی اخذ نموده و همچنین در حوزه های مدیریت

(DBA, MBA) در دانشگاه های داخلی و خارجی تحصیل کرده اند.

در خصوص کانون وکلای دادگستری مرکز باید اینگونه بیان کرد کانون وکلای دادگستری مرکز اولین و همچنین بزرگترین کانون وکلا در کشور ایران می باشد که ساختمان اصلی آن در تهران و در حال حاضر در میدان آرژانتین واقع شده است. از جمله مهمترین و اصلی ترین وظایف این مجموعه می توان به صدور پروانه وکالت، خدمات معاضدت قضائی و نیز نظارت بر عملکرد اعضاء اشاره نمود.

رقابت بین وکلا امری طبیعی می باشد ولی این  امر نباید خارج از چهار چوب اخلاقی و رفتاری باشد انتخابات کانون وکلا که دکتر سید امیر حسین بحرینی جزو کاندیدای سی و یک امین دوره  است هر دو سال یکبار انجام می شود که امسال، سال ۹۸ صد و پنچاه نفر برای انتخابات هیات مدیره نامزد شدند که از بین این صد و پنجاه نفر کاندیدای کانون کلا بعد از رد صلاحیت ۱۱۵ نفر در رقابت هیات مدیره حضور خواهد داشت.

با آروزی موفقیت برای همه کاندیدهای انتخابات کانون وکلا

 

دکتر سید امیر حسین بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا