مالیات بر حانه های خالی (بخش دوم)

مالیات بر املاک خالی

مالیات خانه های خالی

مالیات خانه های خالی

ملاک تعیین املاک خالی

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می‌دارد ملکی به عنوان ملک خالی است که

 • واحد مسکونی باشد
 • در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشد
 • در طول یک سال مالیاتی (طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم از اول فروردین تا پایان اسفند هر سال) یکصد و بیست روز خالی باشد

اگر ملک مسکونی در شهری که بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد مجموعاً در ۳۶۵ روز سال ۱۲۰ روز خالی باشد به این ملک ملک خالی اطلاق می‌شود

مالیات بر خانه‌های خالی به این ملک نسبت داده می‌شود

تناوب و استمرار در محاسبه این ۱۲۰ روز شرط نیست

به طور کلی اگر ملک به هر عنوان در ۳۶۵ روز یک سال ۱۲۰ روز خالی باشد باید مالیات بر املاک خالی را پرداخت نماید

استثناء

اگر ملک با سند رسمی منتقل شود این ۱۲۰ روز که خالی بوده به مالک بعدی منتقل نمی شود

اما اگر ملک با سند عادی متفل شود  این ۱۲۰ روز به مالک بعدی منتقل می‌شود

مالیات خانه های خالی برای سازندگان

برای سازندگان املاک که به صورت موردی ساخت و ساز انجام دهند مهلت ۱۲۰ روز تبدیل به یک سال از تاریخ صدور پایان کار می‌شود

انبوه‌سازان ۱۲۰ روز تبدیل به ۱۸ ماه از تاریخ صدور پایان کار میشود

حفره قانونی

سازندگان نسبت به اخذ پایان کار اقدام نمی‌کنند و با همین روش از شمول واحدهای مسکونی به خانه خالی جلوگیری می‌نمایند

همین می‌تواند باعث تاثیر بر قیمت گذاری املاک و اجاره‌بها باشد

ملاک تعیین املاک خالی اصولاً ۱۲۰ روز است

در مورد نقل و انتقال با سند رسمی ۱۲۰ روز به خریدار منتقل نمی‌شود

در مورد سازندگان ساخت و سازهای موردیT یک سال از تاریخ صدور پایان کار

انبوه‌سازان ۱۸ ماه از تاریخ صدور پایان کار می باشد

مالیاتی که به خانه‌های خالی تعلق می‌گیرد مالیات به صورت پلکانی تعیین می شود

 • سال اول شش برابر اجاره املاک مشابه
 • سال دوم ۱۲ برابر اجاره املاک مشابه
 • سال سوم ۱۸ برابر اجاره املاک مشابه

 کمیسیون املاک مشابه

کمیسیون املاک مشابه در سازمان امور مالیاتی وجود دارد هر سال دو نوع قیمت برای املاک تعیین می‌کند

 • قیمت معاملاتی در مورد خرید و فروش
 • قیمت اجاره املاک

خانه ای که به عنوان خانه خالی تعیین شده است بر اساس همین نرخ هایی که در دفترچه املاک در کمیسیون به صورت سالانه تعیین می شود

این کمیسیون مالیات اجاره خانه ای خالی را مشخص می‌کند

مالیات اجاره سالانه ملک را تعیین می‌کند و این عدد به دست آمده را ۶ برابر می‌کنند

از این طریق مالیات سال اول خانه خالی به دست می‌آید

سال دوم مجدد مالیات اجاره سالانه ملک را بر اساس ارقام تعیین شده در کمیسیون تعیین می‌کنند و عدد به دست آمده را ۱۲ برابر می‌کند

سال سوم هم عدد به دست آمده را ۱۸ برابر می‌کند

استثنا افرادی که بیش از ۵ ملک در اختیار دارند به ازای هر ملک خالی ضرایب دو برابر می‌شود

یعنی اگر فرد ۶ تا ملک دارد و ۵ ملک مشمول خانه‌های خالی نیست اما حتی یک مکان مشغول خانه‌های خالی پردد ضرایب مالیاتی ضرب در دو میشود

در املاک استیجاری بعد از تغییر مستاجر باید ظرف یک ماه از تغییر اقامتگاه در سامانه اطلاع رسانی شود و مالک موظف است مجدداً تایید نماید که این فرد متصرف جدید ملک او شده است

نیازی به اظهارنامه سالانه برای املاک خالی وجود ندارد

همان ثبت نام در سامانه املاک کفایت می‌کند

اما هر سال تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود

مهلت پرداخت مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره مهلت دارد و باید تا پایان تیرماه توسط موجر این پرداخت گردد

تبصره ماده ۵۷ برای برخورداری از مزایای ماده ۵۷ مالیات باید تا پایان تیرماه پرداخت شود

مهلت پرداخت مالیات تعیین شده بر املاک خالی تا پایان مردادماه است

یعنی یک ماه از زمان تعیین مالیات مقرر شده ضمانت اجرا جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم دو و نیم درصد جریمه به صورت ماهانه تا زمان پرداخت و تسویه حساب

اگر ملکی مسکونی باشد

در شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هم باشد

بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد

مالیات خانه‌های خالی به آن تعلق می‌گیرد

نکته

اگر ملک دارای ساکن باشد اما اطلاعات ارسال نشوباز هم مشومل مالیات خانه های خالی خواهد بود

املاک غیر مسکونی مشمول خانه های خالی نیست

ملک ۱۱۹ روز خالی باشد مشمول نخواهد بود

مقرر شده است سامانه معاملات املاک ایجاد شود که از آن طریق ملک اجاره و فروش می رود

اگر شما ملک را در سامانه معاملات املاک به فروش یا اجاره دهید به شرطی که:

نرخ بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط کمیسیون باشد

تا هر زمان هم که ملک خالی بماند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمیشود

برای رد پیشنهاد خرید یا اجاره به شخص مالک فقط دو بار حق دارد

یعنی اگر مالک دو بار پیشنهاد اجاره یا خرید ملک را بگیرد و رد کند ملک مشمول مالیات خانه‌های خالی می شود و از همان ابتدا نرخ مالیاتی بر ملک ایشان مشخص می گردد

املاک وقفی که امکان اجاره ندارند املاک موقوفه که امکان اجاره دادن ندارند اگر خالی هم بماند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیست

اقامتگاه فرعی مشمول مالیات بر خانه های خالی نیست

اقامتگاه دانشجویان طلاب کارمندان بیماران و از این قبیل به دلیل موجه در یک شهر دیگر مجبور به سکونت می‌باشند و اقامتگاه اصلی که خالی است مشمول مالیات نخواهد شد

اقامتگاه هایی که مربوط به اصناف واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی موسسات و اشخاص فعال در این در این زمینه که مجوزهای مربوطه را دارند به شرطی که افراد اطلاعات املاک را ثبت نمایند مشمول مالیات نمی‌شود

ضمانت اجرای عدم ثبت اطلاعات در سامانه اسکان و املاک

ضمانت اجرای عدم ثبت اطلاعات در سامانه اسکان و املاک و عدم پرداخت مالیات های مقرر تا پایان مردادماه دو و نیم درصد جریمه به صورت ماهانه تا زمان پرداخت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ تا ۱۵۰ متر و ۲۰۰ متر املاک مشمول مالیات بر اجاره نمی‌شود اما در مالیات بر خانه‌های خالی سقف متراژ اعمال نمی‌شود اگر در سامانه مالک و متصرف اطلاعات را ثبت نکنند و ما لکم تایید نکند مشمول مالیات می باشد در شهرهایی که زیر ۱۰۰ هزار نفر هستند باید املاک را ثبت کنند اطلاعات توسط مالک و بهره بردار ثبت شود اگر این اطلاعات ثبت نشود نرخ مالیات سال اول ۲۰ درصد شش برابر مالیات اجاره سال دوم ۲۰ درصد دوازده برابر مالیات اجاره سال سوم ۲۰ درصد ابر مالیات اجاره می باشد جمع بندی ضمانت اجرا اگر شخص مستاجر خودش یک میلیون اقامتگاه اصلی را ثبت کرده و می‌آید یک ملکه دیگر را اجاره می کند این ملک اجاره کرده مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود مرجع حل اختلاف هیئت حل اختلاف های مالیاتی است

مالیات بر خانه‌های خالی (بخش یک)

مالیات بر خانه‌های خالی

مالیات بر خانه‌های خالی مالیات هایی که بر املاک و مستغلات تعلق می گیرند به شرح زیر می باشد:

مالیات بر اجاره

مالیات بر نقل و انتقالات

مالیات بر ارث

مالیات بر املاک لوکس

مالیات بر خانه‌های خالی

بیش از ۵ سال است اخذ مالیات بر خانه‌های خالی محل بحث دولت و مجلس است.

در بهمن سال ۱۳۹۹ با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شد و به صورت قانون و لازم الاجرا درآمد.

از نوزدهم فروردین ۱۴۰۰ سرپرست خانوارها مکلف شدند اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند

حالا چه این سرپرست ها مالک باشند چه مستاجر

مالیات خانه های خالی

مالیات خانه های خالی

چند سوال اساسی درخصوص مالیات بر خانه های خالی

که در ادامه به پاسخ آن ها می پردازیم:

مالیات بر خانه خالی چیست؟

مشمولین چه کسانی هستند؟

ضمانت اجرا چیست؟

در بحث مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم دو ماده در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ اصلاح گردید.

به ماده ۱۶۹ تبصره ۸ اضافه شد و ماده ۵۴ مکرر به قانون اضافه شد.

ماده ۵۴ مکرر بحث مالیات بر خانه های خالی را مجددا مطرح و اصلاح نمود.

در مجموع این اصلاحات املاک باید:

در سامانه ای ثبت شوندکه از میان املاک خود اظهاری شده یکسری املاک خالی وجود دارد و از این طریق شناسایی می شوند.

سامانه جامع اسکان و املاک توسط وزارت مسکن و شهرسازی راه اندازی شده است که سرپرست خانوار بتوانند در این سامانه خود اظهاری املاک نمایند

 مالکین چه املاکی باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند

کلیه املاک در سرتاسر کشور اعم از شهر و روستا با هر جمعیت به طور کلی هر ملکی در کشور وجود دارد باید در سامانه اسکان و املاک توسط  اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شود.

در واقع اشخاصی که ملزم به ثبت نام هستند :

 • مالکین
 • غیر مالکین اعم از مستاجر و متصرف است

مالکین مکلفند اطلاعات املاک خود را به هر نحوی که هست در این سامانه ثبت نمایند.

مستاجر یا متصرف املاکنیز می بایست اطلاعات محل اقامت خود را به هر نحو که می باشد در سامانه ثبت نمایند.

سرپرست خانوار ها ملزم به ثبت اصلاعات هستند.

اقدامات لازم در سامانه املاک و اسکان

در سامانه دو اقدام باید انجام شود:

 • ثبت املاک تحت تملک چه متصرف باشد چه نباشد
 • ثبت اقامتگاه اصلی و فرعی

مالکین باید تمام املاکی که تحت تملک دارند صرف نظر از نوع کاربری مسکونی تجاری اداری و غیره را ثبت نام نمایند

در قسمت بعدی باید تمام سرپرستان خانواده ها اقامتگاه را اعلام کنند حالا این اقامتگاه می توانند ملک خود فرد باشد یا نباشد

همه املاک در همه نقاط کشور باید ثبت شود

مالکین مستاجرین و متصرفین باید وارد سامانه شوند و اطلاعات اقامتگاه خود را ثبت نمایند

که اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی

املاک با سابقه ثبت

املاک دارای سابقه ثبتی و سند با کاربری های مشخص باید در سامانه ثبت شوند

ثبت نقل و انتقال ملک به موجب سند رسمی نیازی نیست یعنی ملکی به موجب موبایل نامه فروخته شده اما هنوز سند رسمی به نام خریدار صادر نشده است

خریدار و فروشنده ملزم هستند با ورود به سامانه اطلاعات معامله انجام شده را اعلام نمایند.

در واقع فروشنده اطلاعات را ثبت می کند و اعلام می نماید این ملک دیگر متعلق به من نیست و خریدار هم در سامانه اعلام می کند

این ملک را خریده و هنوز سند به نام او صادر نشده است

املاکی که سابقه ثبت ندارند و سند مالکیت ندارند و پلاک ثبتی ندارند نمی توان در سامانه ثبت نمود

توجه کنید

تکته: به نظر می‌رسد در آینده ساز و کاری فراهم می‌شود که هر کس با هر نوع سند و مدرکی که نشان دهد مالک است بتواند ملک را در این سامانه ثبت نماید

نکته: ثبت اطلاعات در این سامانه دلیل بر اثبات ادعای مالکیت افراد بر املاک در مراجع دیگر نیست و ملاک اثبات مالکیت همان اسناد و مدارک موجود است

اقامتگاه اصلی و فرعی مالکین ملزم به ثبت املاک تحت تملک خود هستند

در بحث تعیین اقامتگاه مالکین و مستأجرین و متصرفین می بایست اعلام نمایند در چه ملکی ساکن هستند

قانونگذار می‌گوید یک ملک به عنوان اقامتگاه اصلی و یک ملک به عنوان اقامتگاه فرعی برای هر کس می‌تواند در نظر گرفته شود

اشخاص می توانند اقامتگاه اصلی و فرعی را از میان املاک خود انتخاب نمایند

نکته: در شهری که اقامتگاه اصلی دارید نمی‌توانی در همان شهر هم اقامتگاه فرعی داشته باشید

تنها در یک حالت می‌توان یک اقامتگاه دیگر در شهر اقامت اصلی اعلام نمود که یک نفر از خانواده مالک در ملک دیگر که اقامتگاه اصلی مالک در آن شهر است در آن ملک ساکن باشد

معافیت‌های تبصره ۱ و ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد:

هر سرپرست خانواده می تواند یک ملک در یک شهر به عنوان اقامتگاه اصلی و یک ملک دیگر به عنوان اقامتگاه فرعی در شهر دیگری داشته باشد

در این حالت مالیات بر خانه‌های خالی هم مشمول دو ملک نمی‌شود استثناء اگر یک ملک سوم داشتید که یکی از اشخاص خانواده شما در آن ملک زندگی می‌کند می‌توانید آن ملک را به عنوان اقامتگاه ثبت نمایید اصولاً دو اقامتگاه داریم در سامانه یکی اصلی یکی فرعی اما اگر ملک سوم می باشد که تحت تصرف یکی از اعضای خانواده است می‌توان به عنوان اقامتگاه دیگر مالک اعلام شود.
هم مالک باید اطلاعات املاک را ثبت نماید هم متصرفین به هر نحوی باید ثبت شود مالکین باید بعد از ثبت اطلاعات اقامتگاه توسط متصرفین نسبت به تایید تصرف ملک تایید نمایند

الف مالک است ب مستاجر

الف ملک را در سامانه ثبت کرده ب ملک را به عنوان اقامتگاه اعلام نموده

الف باید این اقامتگاه را در سامانه برای ب تایید نماید اگر این کار انجام نشود ملک مشمول املاک خانه‌های خالی می‌شود

 

ادامه در مقاله بعدی

قانون بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری : بیکار، از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. چنانچه بیمه شده شمول قانون کار و تامین اجتماعی بدون میل و اراده خود بیکار گردند درصورت معرفی توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز شرایط قانونی به نسبت سوابق پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت بیمه بیکاری برخوردار گردند، ضمنا براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

قوانین بیمه بیکاری | بیمه بیکاری

قوانین بیمه بیکاری | بیمه بیکاری

چند نکته مهم شرایط بیمه بیکاری

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند . با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.   اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:  بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

  شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری: 

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.

تبعه کشورهای خارجی نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

بیمه بیکاری | اطلاعات بیمه بیکاری

بیمه بیکاری | اطلاعات بیمه بیکاری

  چند نکته مهم :

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری :  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست. شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند

بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود

بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد

مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.

بیمه شده فوت نماید.

اطلاعات بیمه

اطلاعات بیمه

  چند نکته مهم بیمه بیکاری :

بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند.همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.

چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است

قانون بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری

شرایط بیمه بیکاری : بیکار، از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. چنانچه بیمه شده شمول قانون کار و تامین اجتماعی بدون میل و اراده خود بیکار گردند درصورت معرفی توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز شرایط قانونی به نسبت سوابق پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت بیمه بیکاری برخوردار گردند، ضمنا براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

قوانین بیمه بیکاری | بیمه بیکاری

قوانین بیمه بیکاری | بیمه بیکاری

چند نکته مهم شرایط بیمه بیکاری

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند . با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.   اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:  بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند

  شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری: 

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.

تبعه کشورهای خارجی نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

بیمه بیکاری | اطلاعات بیمه بیکاری

بیمه بیکاری | اطلاعات بیمه بیکاری

  چند نکته مهم :

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری :  مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست. شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند

بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود

بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد

مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.

بیمه شده فوت نماید.

اطلاعات بیمه

اطلاعات بیمه

  چند نکته مهم بیمه بیکاری :

بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند.همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.

چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است