اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اراضی شهری چه نوع کاربری‌هایی دارند؟

کاربری اراضی مستقر در شهرها با توجه به نیازهای شهری درنظر گرفته می شوند به همین دلیل است که اراضی دارای کاربری‌های متفاوتی هستند. الزام اعلام کاربری اراضی توسط شهرداری ها در پروانه ساخت و ساز در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید شده است.

این تبصره اعلام می دارد در شهرهایی که دارای نقشه جامع شهری  می باشد، شهرداری‌ها مکلف اند طبق ضوابط نقشه‌ی مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع کاربری و موارد مورد استفاده از ساختمان‌ مذکور قید گردد. درگذشته کاربری اراضی  شهری محدود و اصولاً کاربری‌های مسکونی و تجاری بود.

رفته رفته با توجه به تغییرات جوامع و افزایش نیازهای شهری و پیشرفت‌هایی که در حوزه های مختلف اعم از اراضی و املاک و موضوعات شهرسازی بوجود آمد، هم اکنون انواع کاربری‌های متفاوت اراضی شهری مورد توجه قرارگرفته است که در سطور آتی به چند مورد از آن می پردازیم:

۱. مسکونی

۲. تجاری

۳. اداری

۴. آموزشی و فرهنگی

۵. بهداشتی و درمانی

۶. فضای سبز

۷. تجهیزات شهری

۸. خدمات شهری

۹. نانوایی

۱۰. صنعتی
تنوع و گستردگی کاربری‌ها برای برقراری توازن در محیط شهری، مشخص می‌شوند.

اثر این کاربری‌ها ایجاد توازن در محیط های شهری و دسترسی حداکثری شهروندان به تمامی کاربر های مورد نیاز برای زندگی شهری است به طور مثال در کاربری مسکونی فقط ملک مسکونی و در کاربری تجاری تنها می‌توان بنای تجاری احداث کرد. در کاربری آموزشی نمی‌توان فضای سبز طراحی و احداث نمود. البته برخی کاربری‌های مختلط نیز داریم یعنی برخی از اراضی تلفیقی از چند کاربری است مثلاً یک ملک ممکن است کاربری‌اش ۸۰ درصد مسکونی و ۲۰ درصد تجاری باشد که برای تأمین نیازهای شهری و منعطف‌شدن کاربری‌ها پیش‌بینی شده است.

آیا امکان تغییر این کاربری‌ها وجود دارد؟ اگر کسی بخواهد کاربری ملکی را تغییر دهد از کجا شروع کند؟

دو اصطلاح در حوزه‌ی شهرسازی داریم که بهتر است همه مردم با آن آشنا باشند:

۱-طرح جامع
۲-طرح تفصیلی

این دو اصطلاح در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تعریف‌شده که برای اطلاع عموم مفید است. وقتی بنا شد شهری دارای طرح شهرسازی شود، ابتدا باید طرح جامع برای آن تعریف کنند. یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در سطح وزارت راه و شهرسازی تشکیل‌شده، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری است.
اگر فردی بخواهد کاربری ملک خود را تغییر دهد مثلاً کاربری ملک فضای سبز را به مسکونی تبدیل کند، باید آن را در کمیسیون ماده ۵ مطرح نماید.

این کمیسیون صلاحیت دارد که در رابطه با تغییر کاربری ملک تصمیم گیری کند. البته شرایط و ضوابط خاصی دارد یعنی سرانه‌های فضای سبز باید حفظ شود. به‌عنوان نمونه اگر در منطقه ۵ سرانه فضای سبز زیاد است، امکان دارد این کمیسیون با تغییر بخشی از فضای سبز منطقه ۵ موافقت کند و در مقابل آن را برای تأمین فضای سبز منطقه ۱۲ هزینه کند.
مطابق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برعهده‌ی کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود.

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

اقدامات قانونی برای تغییر کاربری اراضی

لطفا طرح جامع را تعریف بفرمایید؟

طرح جامع شهری طرحی است که منطقه‌بندی، نحوه‌ی استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را بیان می‌کند. وقتی برای شهری طرح جامع پیش‌بینی شود کمیسیون ماده ۵ جزئیات استفاده از اراضی را در داخل طرح جامع شهری پیش‌بینی می‌کند که این موضوع در ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اشاره شده است. وظیفه کمیسیون ماده ۵ عبارت است از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان.

و نکته پایانی

شهروندانی که کاربری ملک‌شان یک کاربری خاصی است نمی‌توانند غیرازآن اقدام به ساخت‌وساز کنند و اگر این کار را انجام بدهند، موضوع تخلف آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پیگیری خواهد شد. هرچند ارتکاب تخلف در ساخت‌وساز روند صدور پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سند را دچار اختلال و روند طولانی خواهد کرد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت این دیوان در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

جناب آقای عشقی

بازرس محترم قضایی و بازرس کل امور واحدهای قوه قضاییه و دادگستری ها

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۶۷۰۵۴ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

با توجه به دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ موارد پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تا ششم توسعه؛

اولاً از منظر ماهیتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای ماهیت دولتی بوده و بند ب ردیف ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹) ناظر به کانون وکلای دادگستری بوده و از شمول مرکز مزبور خروج موضوعی دارد.

ثانیاً هرچند در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۷) اعتراض به آرای وتصمیمات هیأت نظارت آیین نامه مذکور از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است. لیکن به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قطعی هیأت ها، کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد. بنابراین تشخیص اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت نظارت صلاحیت دارد با شعب دیوان است. مضافاً اینکه آرای شعب ۲۹ و ۳۰ مورد اشاره در استعلام تابعی از غیرقطعی بودن رای اولیه است و به لحاظ غیرقطعی بودن آرای مندرج در پرونده های مورد اشاره از سوی آن شعب صادر شده است.

جواد سپهری کیا

سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

پیشگیری از آسیب دیدگی زنان

لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

متن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

فصل اول: قواعد عمومی

ماده ۱-تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.

تبصره ۱: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم  قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل  بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

ماده ۲- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب­ها و موقعیت­های آسیب­زا، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می شود.

ماده ۳- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می شود.

ماده ۴- رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

فصل دوم: تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

ماده ۵- قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایت‎های قضایی موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:

الف- پیگیری های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی از جمله اقدامات موضوع ماده (۴۷) این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان

ب- ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب مراجعه کننده

پ- اطلاع رسانی نسبت به خدمات حمایتی دستگاه­های مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاه­های مقتضی

ت- پایش عملکرد و ارائه گزارش پیرامون اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با زنان آسیب دیده و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی

ث- پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده

ج- شناسایی وارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون

۲- پایش و ارزیابی عملکرد دفاتر امور زنان و خانواده در اجرای وظایف مقرر در این قانون

۳- برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی در راستای اهداف این قانون

۴- استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار اعمال موجب آسیب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمایت از زنان آسیب دیده در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون

۵- به کارگیری زنان دارای پایه قضایی جهت انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های مرتبط با جرائم منافی عفت و جرائم منجر به ضرب و جرح در صورت حضور افراد مذکور در حوزه‌های قضایی مربوطه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۶- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان

۷-  تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با پرونده های موضوع این قانون در سطوح استانی و کشوری به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و شناسایی اشکال جدید سوءرفتار علیه زنان.

۸- ارائه پیشنهادات لازم و اتخاذ تدابیر قانونی  جهت اجرای مفاد سیاست های کلی خانواده در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و تامین امنیت آنها در محیط خانواده حسب مورد در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اختیارات رییس قوه قضاییه

ماده۶- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن­ها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه

۲- شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی با همکاری دستگاه های ذی ربط

۳- ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکارهای رفع آن به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

۴- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها

ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، حل مسئله، مقابله با هیجانات، کنترل خشم و همدلی و تحکیم و ترویج خانواده سالم

۲- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری یا مجازی و ارائه متون آموزشی مناسب برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مذکور در بند (۱) با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان

۳- شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده جهت انجام اقدامات حمایتی اولیه و در صورت نیاز معرفی حسب مورد به سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه سایر نهادهای حمایتی به منظور ارایه خدمات حمایتی، تخصصی یا مداخله قضایی

۴- پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون با معرفی سازمان بهزیستی کشور  و  کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی

۵- تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان در مراکز آموزشی

۶- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوت های جنسیتی

تبصره_ دستورالعمل تحقق بند (۱) این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و انجام طرح­های پژوهشی کلان و چند رشته­ای در زمینه پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان و ارتقاء کیفیت خدمات موضوع این قانون

۲- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان به منظور:

الف- شناسایی و اصلاح به‌ موقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان

ب- ارائه خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی به عموم دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب‌دیده و در صورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی

۳- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در راستای پیشگیری و حمایت از دانشجویان زن آسیب دیده در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی

۴- ترویج فرهنگ تکریم زنان و تحکیم خانواده در اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

۵- ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی­سرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت.

ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف است:

۱- تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای شاخص های عملیاتی حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده در کلیه تولیدات و پخش آثار علمی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای و حمایت از آن ها در چارچوب شاخص های تدوین شده شاخص های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.

تبصره – شاخص‌های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.

۲- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی درخصوص حفظ کرامت، حمایت و پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان با همکاری سایر دستگاه ها و ظرفیت های مردمی

۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه

ماده ۱۰- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:

۱- تهیه، تنظیم و اجرای شاخص های عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده و ترویج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکیک در رسانه ملی و شبکه خانگی و نظارت بر آن ها

۲- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده  مبتنی بر شاخص‌های بند (۱) توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان با اولویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری­ها.

۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان

تبصره- شاخص های عملیاتی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای سیاستگذاری صدا و سیما می رسد.

ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در  حمایت از زنان موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده

۲- مستند سازی آسیب های وارده به زنان آسیب دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب دیدگی جهت  ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی

۳- ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار

۴- ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب های وارده به زنان موضوع این قانون به‌صورت رایگان در صورت تقاضای وی

۵ – درمان رایگان زنان آسیب دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی

۶- انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده  با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی

۷- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان

تبصره- دستورالعمل بند های (۴) و (۵) این ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:

۱- تهیه  دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی  به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان در محیط های کاری مشمول قانون کار

۲- ارائه آموزش فنی و حرفه ای به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع  به طور رایگان و طراحی زیر ساخت لازم بازاریابی محصولات

۳- برگزاری دوره‌های آموزش فنی حرفه ای برای مردان فاقد تمکن مالی به منظور پیشگیری یا کاهش سوءرفتار علیه زنان با معرفی دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا سازمان بهزیستی

۴- توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع  ازجمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط

ماده ۱۳- سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن ها و حسب مورد فرزندانشان

۲- استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون

۳- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی در تمامی استان ها و شهرستان‌ها

۴- تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز نگهداری به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت سالیانه

تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، شیوه نامه رفتاری ارائه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون در مراکز موضوع بند (۳) و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره ۲ – هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر  امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.

تبصره ۳- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

تبصره ۴- سازمان بهزیستی در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اقدام می نماید. تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای ویا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی، از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی با همکاری دستگاه های مربوط.

۲- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

۳- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه¬ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:

الف) تأکید بر توانمندسازی زنان و توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی آنان در برنامه¬های توسعه محلات و محدوده¬های ناکارآمد شهری؛

ب) تخصیص زمین مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز بهزیستی ارائه دهنده خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده موضوع این قانون.

ماده ۱۵- شهرداری‌ها مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون.

۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی در چارچوب مقررات این قانون.

۳- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان.

۴-  ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری

۵- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.

تبصره- در راستای توسعه و تجهیز فضاهای مورد نیاز سازمان بهزیستی ، سازمان مذکور می تواند از ظرفیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها استفاده نماید.

ماده ۱۶- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی

۲- ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین به آنها جهت اجرای تکلیف بند «۱» این ماده

۳- انجام اقدام قانونی لازم در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان و زنان موضوع مأموریت و انجام سایر وظایف محوله در اجرای این قانون

۴- آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن

۵- ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد

۶- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان.

ماده ۱۷- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی برابر با تعرفه های موجود راجع به ضابطان قضایی

۲- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده

۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون

تبصره- سازمان پزشکی قانونی مکلف است زنان آسیب دیده‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به عنوان افراد فاقد تمکن مالی معرفی شده‌اند را از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط معاف نماید.

ماده ۱۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون.

۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.

۴- آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

۵-  تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.

۶- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.

۷- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌‎گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی.

ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون می باشد

تبصره- در صورت درخواست فرد آسیب‌دیده و وجود وکیل و مشاور زن، اولویت با تعیین وکیل یا مشاور زن در پرونده‌های موضوع این قانون است.

فصل سوم: نظارت و پایش

ماده ۲۰- در راستای نظارت پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها،  وزرات کشور مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱ – سازمان بهزیستی و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعین، فرایند پذیرش، ارائه خدمات و ارجاعات در این سامانه هستند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲۱- در راستای ارزیابی انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن وزارت کشور مکلف به انجام وظایف زیر است:

۱- پایش و ارزیابی نتایج و عملکرد دستگاه‌های مسؤول در سطوح ملی و استانی متناسب با تکالیف این قانون

۲- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع موانع هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول

ماده ۲۲- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۴ مکلف به انجام وظایف زیر است:

۱- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به موضوع این قانون

۲- تدوین و تصویب ضوابط استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از وقوع یا تکرار سوءرفتار علیه زنان با همکاری دستگاه های مسؤول

ماده ۲۳ – وزارت کشور مکلف است ضمن ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای تکالیف مقرر در این قانون، گزارش تجمیعی عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۲۴- در اجرای مفاد این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالیانه خود را تا اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه نمایند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع و غیرمستند، به‌عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط یا سایر مراجع مشابه، با توجه به اهمیت موضوع حسب مورد به یکی از مجازات‌های انتظامی یا اداری مقرر در بندهای «ج» تا «ی» ماده (۹)  قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.

ماده ۲۵- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف هستند در دوره‌های آموزش خدمت شاغلین خود، آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) جهت ارتقای کرامت زنان و تحکیم خانواده سالم را در دستور کار قرار دهند.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی فوق الذکر و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.

تبصره ۲- محتوای آموزشی موضوع این ماده، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

ماده ۲۶- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه از اجرای تکالیف مقرر در این قانون خودداری یا از اجرای آن جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۲۷- دستگاه‌های اجرایی که به ‌موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش‌بینی گردیده است، اعتبارات مورد نیاز خود را برای پیش‌بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.

فصل چهارم: جرائم و مجازاتها

ماده ۲۸- هر کس با سوء استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر زنان، مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (۶۱۱)، (۶۱۴)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) یا (۷۰۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵)، مواد (۷۴۲)، (۷۴۳)، (۷۴۴)، (۷۴۵) یا (۷۴۶) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه ای)، (۵۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شود، مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می شود.

ماده ۲۹- هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۳۰- هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۳۱- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه‌کننده به حبس درجه سه محکوم می‌شود.

ماده ۳۲ – هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتی که رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و در سایر موارد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه و تبصره ماده (۲) دیوان محاسبات و یا قانون کار، با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همچنین اگر ارتکاب جرم از سوی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، صورت گیرد، علاوه بر ابطال مجوز آن تشکل، مرتکب از ثبت هرگونه سازمان مردم نهاد محروم می شود.

ماده ۳۳- هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

ماده ۳۴ – هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

تبصره – موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی انجام می شود از شمول این ماده خارج است.

ماده ۳۵- هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده ۳۶- هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده ۳۷- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود.

ماده ۳۸- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به‌عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با  اتهامات مرتبط با پرونده و موضوعات غیر موثر در پرونده داشته باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه‌های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌‌شود

ماده ۴۰- چنانچه هریک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌شود:

۱- جرم به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد.

۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب  ۷/۶/۱۳۹۰  و یا مرتبط با موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ صورت گیرد.

۴- نسبت به زنان آسیب‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد.

۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.

۶- جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ یا ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، ارتکاب یابد؛

تبصره ۱- اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه بیش از یکی از این عناوین فوق واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- در تمام جرائم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره – تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره‌ ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.

ماده ۴۲ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده ۴۳- جرائم موضوع مواد (۳۰)، (۳۵)، (۳۸) (۳۹) قابل گذشت می‌باشند و همچنین سایر جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد نیز قابل گذشت هستند.

ماده ۴۴ – کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.

ماده ۴۵- در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم ازسوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت نماید.

فصل پنجم: آیین دادرسی

ماده ۴۶- زنان زندانی که به‌علت محکومیت‌های مالی در جرائم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و زنان و مردان سرپرست خانواده در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده ۴۷- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او  تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:

۱- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره

۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه

۳- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه

۴- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن

۵- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی

۶- معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.

۷- معرفی بزه‌دیده به سازمان¬ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی

۸- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر

۹- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم

۱۰- اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال

تبصره ۱ – در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

تبصره ۳ – در صورت عدم رعایت تدابیر اتخاذ شده در بندهای «۱» تا «۴»  این ماده، حسب مورد دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده با رعایت ضوابط این ماده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اتخاذ تدابیر شدیدتر و یا تشدید قرار تأمین کیفری به نحوی که حمایت زن در برابر تهدید به عمل آمده را تضمین نماید، اقدام خواهند کرد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد .مفاد این تبصره ضمن قرار صادره، به تهدید کننده تفهیم و ابلاغ می شود.

تبصره ۴ – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.

تبصره ۵ – مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.

تبصره ۶ ـ اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌باشد.

تبصره ۷ – در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می‌شود

ماده ۴۸- در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.

ماده ۴۹- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

ماده ۵۰- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۵۱- چنانچه در دیگر قوانین حمایت های بیشتری برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب پیش بینی شده باشد، این قانون مانع بهره مندی زنان مزبور از آن حمایت ها نخواهد بود.

تبصره ۶- عوارض و مالیات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲

 شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

‌ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.

‌ق- عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عامالمنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری اجرا میشود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده مسترد میگردد.

 دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌ر- سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا

و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماه ه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

‌ش- درآمد پیشبینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه میگردد.

‌ت- به منظورتعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساختهشده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساختوساز صورتگرفته بر خلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورتگرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداختنشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهدشد و درصورت عدمواریزی نقدی وصد درصدی (۱۰۰%) عوارضو جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کان لمیکن تلقی میگردد.

۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

وزارت کشور مکلف است هر دوماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ث-

 ۱-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف

۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.

 ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاصحقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.

 ۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.

 ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرفنشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

۲-۳- به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند . خ- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی بااولویت انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای استانها و مناطق کمبرخوردار و محروم که با هماهنگیو تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت میگیرد به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

‌ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش مییابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز میشود.

‌ض- دستگاه‌های اجرائی تأمینکننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیتها و تخفیفهای اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه‌های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)ماده واحده-در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)» اصلاح و مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و قانون «اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵» نسخ می گردد.

ماده ۷۰۵- ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بند های ۱ تا ۳ این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتار های مذکور را مرتکب شود علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه ،مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از منفعت، خدمت امتیاز مالی وجه مال پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون دایر یا اداره کند. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر است:۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵ و ۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵و تبصره ۱ آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود

ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.تبصره۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی شود.

ماده ۷۰۹-الف- هر شخص، در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.ب- هر شخص، یکی از جرائم موضوع بند های ۱ تا ۳ ماده ۷۰۵ این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.ج- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.تبصره ۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود.تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) نیست.د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور) های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر ممکن است به واسطه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل شود

تاجر اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد برای او حاصل می شود

ورشکستگی فقط و فقط مربوط به تجار است

البته در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار تلویحاً ورشکستگی را برای تمام اشخاص حقوقی اعم از تاجر و غیر تاجر پذیرفته است

یعنی موسسات غیر تجاری نیز در این قانون ورشکستگی دارند

برای افراد غیر تاجر اعسار داریم

اعسار از :

 • پرداخت محکوم به
 •  هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی از تجار پذیرفته نیست مگر از کسبه جز

کسبه جز

ورشکستگی  از کسبه جز پذیرفته میشود

کسبه جز تاجر خرده پا هستند که هم اعسار و هم ورشکستگی دارند

تنها نگهداری دفاتر برای کسبه جز الزامی نیست

اما سایر شرایط و تکالیف تجار برای این کسبه وجود دارد

ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف در تادیه دیون به صورت وجه نقد است و نه سایر دیون

اگر تاجر در پرداخت پول هایی که بر عهده دارد متوقف شود ورشکست محسوب می شود

توقف باید واقعی و ماندگار باشد یعنی اگر به صرف عدم پرداخت وجه به صورت استثنایی اتفاق بیفتد به معنی توقف ماندگار و واقعی نیست

توقف صوری: اگر شخصی به دلیل استفاده از مزایای ورشکسته شدن اقدام به صحنه سازی و عدم تادیه دیون نماید

تا از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بانک مبرا شود این یک توقف واقعی که موجب صدور حکم  است نخواهد شد

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حالت توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود

اوصاف دعوای ورشکستگی

درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط سه شخص ممکن است

 1. خود تاجر متوقف
 2. یک یا چند نفر از طلبکاران
 3. مدعی العموم یا دادستان

دادگاه صالح

دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می باشد

اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه محلی که تاجر در آن محل شعبه یا نمایندگی دارد صالح به رسیدگی می باشد

تاجر متوقف نه تنها می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید بلکه ملزم است

ظرف سه روز از تاریخ توقف در تادیه دیون توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

موارد الزامی که تاجر ورشکسته باید به دادگاه اعلام نماید

تاجر پس از اعلام توقف خود از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد مدارک زیر را به دفتر دادگاه ارائه می نماید:

 1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول
 2. صورت کلیه دیون و مطالبات
 3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
ضمانت اجرای عدم انجام و ارائه موارد بالا به دادگاه

دادگاه ضمن صدور حکم دستور بازداشت تاجر متوقف را صادر می نماید

ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود

دادگاه مخیر است حکم ورشکسته به تقصیر را برای چنین تاجری صادر نماید

این حکم هم جنبه اعلامی دارد یعنی توقف تاجر را اعلام می نماید و هم جنبه تاسیسی دارد یعنی تاجر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌کند

ویژگی های اعلامی حکم ورشکستگی بر ویژگی تاسیسی آن غلبه دارد

جنبه اعلامی حکم ورشکستگی دادگاه امری که در سابقه اتفاق افتاده را احراز میکند توقف تاجر در گذشته اتفاق افتاده که توسط دادگاه احراز و اعلام میشود

جنبه تاسیسی حکم ورشکستگی دادگاه حالت جدیدی برای تاجر ایجاد می کند که به این حالت حجر سوء ظنی گفته می شود

اجرای فوری حکم در دو مورد وجود دارد

اجرا قبل از قطعیت حکم ورشکستگی

احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف

تاریخ ها

در حکم ورشکستگی دو تاریخ داریم

 1.  توقف
 2. ورشکستگی

تاریخ توقف تاریخی است که تاجر از تادیه وجوه و دیون عاجز شده و دچار توقف قطعی و دائمی شده

از این تاریخ به بعد وارد یک دوره میشویم به نام دوره توقف مشکوک تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر شود

تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر توسط دادگاه صالح صادر می‌شود

محکمه باید در حکم خود زمان توقف تاجر را معین نماید بعد از بررسی حسابها و صورت‌های مالی تاجر توسط کارشناس رسمی دادگستری اگر محکمه تعیین کند همان روز صدور حکم به عنوان تاریخ توقف تاجر محسوب می شود

در خصوص حکم ورشکستگی قاعده فراغ دادرس حکمفرما نیست

حکم ورشکستگی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد زیرا این حکم قابل اعتراض بوده و این اعتراض در همان دادگاه عمومی بدوی رسیدگی می گردد

قاعده فراغ دادرس بعد از اینکه دادگاه به موضوعی رسیدگی کرد و تصمیم گیری نمود کار دادگاه تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می شود و نمی تواند مجددا اقدام به رسیدگی نماید

دادگاهی که حکم را صادر می نماید فارغ از دادرسی نیست چرا که تمامی امور مربوط به تصویر بیه اعم از اختلافات و غیره می بایست در همان دادگاه عنوان گردد

علاوه بر این تاریخ های توقف و ورشکستگی اعلامی در حکم مجدد در همان دادگاه قابل اعتراض است

پس از صدور حکم ورشکستگی باید این حکم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود

حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی است

مهلت مقرر در قانون تجارت برای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است.

قانون تجارت در خصوص مهلت زمان تجدید نظر خواهی قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می زند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

ایراد رد دادرس

 

ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس از مواردی است که در صورت وجود این شرایط ممکن است قاضی را از بی طرفی خارج نماید

قانونگذار برای تضمین بیطرفی قاضی در صورت وجود این شرایط قاضی را از رسیدگی منع می‌کند

 • وجود قرابت و خویشاوندی قاضی و اصحاب دعوا قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
 •  قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد
 •  یا همسر یا فرزند اصحاب دعوی وارث بلقوه یکی از اصحاب دعوا باشد
 • دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس داور گواه کارشناس اظهار نظر ماهوی کرده باشد

اگر قاضی در یک مورد اظهار نظر شکلی کرده باشد و وارد رسیدگی ماهیتی نشده باشد از موارد منع دادرسی نیست

 • بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند اصحاب دعوا یک دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی دعوا هنوز دو سال نگذشته باشد

شکایت انتظامی از موارد منع رسیدگی نیست

 • دادرس یا همسر یا فرزند او در این دعوا دارای نفع شخصی باشد

اگر یکی از طرفین دعوا شرکت باشد و قاضی در آن شرکت سهامی سهامدار باشد سهامدار بودن قاضی در شرکت را مصداق نفع شخصی ندانسته اند

اما اگر قاضی یکی از شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی مختلط غیر سهامی تضامنی یا نسبی باشد نتیجه تند نتیجه دعوا به نفع یا ضرر قاضی نیز می‌شود

ارتباط مستقیم با اصحاب دعوا

موارد رد دادرس در صورتی از موارد منع رسیدگی است که فی مابین قاضی با یکی از اصحاب دعوا باشد

در این صورت اگر بین قاضی و وکیل اصحاب دعوا باشد از موارد رد دادرس ای نیست

در صورت وجود ایرادات رد دادرس قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید

شعبه دادرس دیگری داشته باشد در همان شعبه قاضی دیگر نسبت به پرونده رسیدگی می نماید

اگر قاضی دیگری نداشته باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

پرونده به رئیس حوزه قضایی عودت داده می‌شود تا جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود

اگر شعبه دیگری وجود نداشته باشد پرونده به شعبه هم عرض در نزدیکترین دادگاه ارسال می شود

در همان استان یا سایر استان‌ها نزدیک بودن ملاک است

ایراد رد دادرس یک ایراد امری است

یعنی اگر طرفین متوجه وجود ایرادات نباشند و قاضی به محض اطلاع از وجود یکی از ایرادات نسبت به رسیدگی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید

ایراد رد دادرس می تواند از سوی خواهان یا خوانده اعلام گردد

این ایراد در تمام مراجع دادرسی لازم الاتباع است فقط قضات دیوان عالی کشور ایراد رد دادرس ندارند چون قضات دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌دهند

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده؛ قبل از صدور حکم قطعی محکومیت خوانده اموال متعلق به وی توسط خواهان توقیف می شود.

تامین خواسته یک درخواست فرعی و تبعی ناظر بر متفرعات دعوا است.

تامین خواسته در قالب قرار صادر می شود از انواع قرار تامینی است.

قرارهای تامینی نه در ماهیت دعوا هستند نه قاطع دعوا هستند.

موضوع صدور قرار تامین خواسته

موضوع یک قرار می تواند:

 • انجام یک عمل
 • خودداری از انجام یک عمل
 • مال: تامین خواسته در دعاوی که موضوع آن مال است قابل تصور است.

مال ممکن است عین معین باشد یااگر کلی است مزان آن معین باشد.

درخواست تامین خواسته در دعاوی مالی

 • عین معین
 • کلی که میزان آن معین است.

در مواردی که موضوع مال است اما قابل تعیین نیست و به نظر کارشناس موکول می شود نمیتوان درخواست تامین خواسته نمود.

مانند: خسارت – اجرت المثل- نفقه و …

شرایط طرح درخواست

شیوه های درخواست:

الف:  قبل از طرح دعوی اصلی: باید بر روی برگه های چاپی مخصوص دادخواست نوشته شود هرچند که ماهیت آن یک درخواست است. در دادگاهی که دعوی اصلی صالح به رسیدگی است.

خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته اصلی دعوی در ماهیت را مطرح نماید. در غیر اینصورت قرار به درخواست خوانده لغو می شود.

ب:  همراه با اصل دعوی: در همان دادخواستی که مربوط به اصل دعوا است تقاضایی مبنی بر تامین خواسته در دادخواست اصلی درج می کنیم.

ج: در جریان رسیدگی به اصل دعوی:لازم نیست درخواست در قالب دادخواست ارائه شود می توان به صورت یک درخواست کتبی یا شفاهی مطرح شود که تشریفات خاصی ندارد و باید در حالت درخواست شفاهی توسط قاضی در صورتمجلس درج و به امضای متقاضی برسد.

در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

ایداع و سپردن خسارت احتمالی: خسارت احتمالی وجهی است که از متقاضی گرفته می شود تا در صورت شکست وی در دعوای اصلی خساراتی که به واسطه این تامین خواسته به خوانده وارد شده از محل آن مبلغ جبران شود.

صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی است.

میزان خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی است و از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

مهلت متقاضی برای سپردن خسارت احتمالی بسته به نظر قاضی ایت که موعد قضایی محسوب می شود.

مهلت خواهان برای سپردن خسارت احتمالی از جانب طرفین قابل اعتراض نیست.

خسارت احتمالی باید لزوماً نقد باشد ( پول باشد) ملک و خودرو و وثیقه، ضمانت نامه بانکی، اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و …) نمیتواند باشد. وجه رایج در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی سپرده می شود.

موارد معافیت قاضی از سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته:
 • دعاوی مستند بر سند رسمی؛ دعاوی که مبنا و علت عمده صدور رای یک سند رسمی باشد.
 • دعوای مطالبه مهریه که به استناد عقد نامه رسمی مطرح می شود.
 • دعوای مطالبه وجه که در سند رسمی درج شده است.

درخواست تامین خواسته بابت مطالبه اجاره بهایی که مستند به اجاره نامه عادی و سند رسمی مالکیت است منوط به سپردن خسارت احتمالی است

چون اجاره بها در سند عادی اجاره بها درج می گردد.

 • اگر خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: خواهان باید اثبات نماید خوانده در خصوص موضوع دعوا و خواسته تعدی و تفریط نموده و خواسه در معرض تضییع و تفریط است.
 • سند تجاری واخواست شده: برات، سفته و چک که واخواست شده و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده باشد.

قائم مقام پروتست، اعتراض نامه و واخواست نامه است ( رای وحدت رویه)

 •  متضرر از جرم برای جبران خسارت ناشی از جرم مطرح می نماید وتوسط  مرجع کیفری برای جبران خسارت ناشی از جرم صادر می نماید. (از آ.د.ک‌)
 •  به درخواست طلبکار وقتی که بدهکار برای فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش یا هرگونه نقل و انتقال اموال را داشته باشد صادر می شود. ( از قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر)
 •  در مدت تحریر ترکه صورت میگیرد. ( از قانون امور حسبی ماده ۲۲۱)
 • در خصوص قراردادهای تسهیلاتی بانکی ( از قانون بانکداری بدون ..)

فرآیند صدور و اجرای قرار تامین خواسته:

 • قرار تامین خواسته منوط به درخواست است.
 • قرار تامین خواسته هم در عاوی مالی هم در دعاوی غیر مالی قابل طرح است.

تامین خواسته در دعاوی غیر مالی مشروط بر این است که موضوع آن یک کلایی یا شی باشد که در حقوق مدنی بتوان آن را مال نامید.

دعوای استرداد فیلم و عکس و نامه از نظر حقوق مدنی مالیت محسوب می شوند.

اما از نظر قضایی و آ.د.م غیر مالی محسوب می شوند.

این درخواست از حیث هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی است.

در صورتی که  دارای ایراد شکلی باشد اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه قرار رد صادر می شود.

امکان درخواست صدور از هر یک از مراجع در حال رسیدگی به اصل دعوا مثل بدوی و تجدید نظر امکان پذیر است.

درخواست تامین خواسته در مرحله فرجام خواهی و از دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست.

اگر متقاضی در طرح  قواعد صلاحیت ذاتی و محلی را رعایت نکند در این حالت قرار عدم صلاحیت صادر نمی شود بلکه در چنین حالتی قرار رد صادر می شود.

قرار عدم صلاحیت تنها برای دعاوی قابل صدور است نه درخواست ها.

رسیدگی به درخواست تامین خواسته نیازی به تشکیا جلسه و حضور طرفین ندارد.

دادگاه بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نسبت به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری و در صورت اقتضا قرار صادر می نماید.

بعد از صدور قرار تامین خواسته علی الاصول بر اجرای آن مقدم است.

استثنائاتی که اجرای قرار تامین خواسته بر ابلاغ آن مقدم است:

اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در امر ابلاغ موجب تضرر خواهان گردد.

این قرار از جانب خوانده ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض است.

اما متقاضی قدر به اعتراض نیست.

اعتراض به این قرار اثر تعلیقی ندارد به محض ابلاغ به خوانده قابل اجراست.

اعتراض در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا بررسی می شود.

قرار تامین خواسته یا قرار رد درخواست تامین خواسته قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نیست.

تنها قرار تامین خواسته قابل اعتراض است که در همان دادگاه صادر کننده در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوی بررسی می گردد.

عدم امکان طرح دعوی نسبت به طلب موجل به ۲ شرط:
 • طلب مستند به سند رسمی باشد
 • طلب در معرض تضییع و تفریط باشد.

نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

تنها این که متقاضی باید از زمان حال شدن طلب ظرف مدت ۱۰ روز طرح دعوی نماید. در غیر اینصورت قرار تامین خواسته به درخواست خوانده لغو می گردد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

 مجامع عمومی در شرکت های سهامی

مجامع عمومی در شرکت های سهامی : در اداره شرکت های سهامی با سه سطح قدرت تصمیم‌گیری مواجه هستیم

 • مجامع عمومی
 • هیئت مدیره
 • مدیرعامل

مجامع عمومی اعم است از

 1.  موسس
 2.  عادی
 3.  فوق العاده

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهامداران تشکیل می شود

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

 • احراز پذیره‌نویسی تمام سرمایه شرکت
 • احراز تادیه مبالغ لازم
 • تصویب آورده غیر نقد موسسین
 • تصویب امتیازات درخواستی موسسین
 • تصویب طرح اساسنامه و تبدیل آن به اساسنامه
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان
 • انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

جلسات مجمع عمومی موسس با حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کردند رسمیت دارد

اگر در جلسه اول حدنصاب رعایت نشد

در جلسه دوم با حضور حداقل یک‌سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

در جلسه سوم هم حضور حداقل یک سوم صاحبان سرمایه و سهامداران قابل تشکیل می باشد

حد نصاب تصمیم گیری در جلسات مجمع عمومی موسس به تعداد دو سوم آرا حاضرین اتخاذ تصمیم انجام می گردد

هر کس به تعداد سهامش حق رای دارد

یکی از وظایف مجمع عمومی موسس تصویب آورده غیر نقد موسسین و تصویب امتیازات درخواستی موسسین است

عدم تصویب آورده غیرنقد موسسین

اگر آورده غیرنقد تصویب نشود یا امتیازات درخواستی مورد تصویب قرار نگیرد :

جلسه مجمع عمومی موسس در مهلت حداکثر یک ماه مجددا برگزار میگردد

در فاصله این دو جلسه که در سر یک ماه می باشد موسسین که آورده غیرنقدی شان تصویب نشده یا درخواست امتیاز داشته

می بایست به جای آورده غیر نقد مبلغ نقدی را تادیه کند و یا از امتیاز درخواست انصراف دهد

در غیر این صورت به منزله خروج از شرکت می باشد

در صورت خروج از شرکت و عدم حضور فرد در جلسه بعدی مجمع عمومی موسس سایر سهامداران و موسسین می بایست:

به جای شخص خارج شده مبلغ سرمایه را تعهد کنند در غیر این صورت شرکت تاسیس نمی‌شود

حدنصاب جلسه دوم مجمع عمومی موسس

در جلسه ای که جایگزین جلسه قبلی مجمع عمومی موسس می‌شود

به دلیل عدم تصویب آورده غیر نقد موسسین و عدم تصویب امتیازات درخواستی موسسین

حد نصاب تشکیل جلسه دوم که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ جلسه اول برگزار می شود

می بایست بیش از نصف پذیره نویسان در جلسه دوم حاضر باشند

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 • تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام ، شرایط تابعیت و غیره)
 • تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یا بلعکس
 • انتشار اوراق قرضه
 • تبدیل قالب شرکت
 • ایجاد سهام ممتاز یا تغییر در آن
 • انحلال شرکت
 • تغییر در سرمایه شرکت

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه اول

دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در جلسه دوم

دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند

جلسه سومی وجود وجود ندارد

اگر حدنصاب بیش از یک دوم در جلسه اول و بیش از یک سوم در جلسه دوم رعایت نشود

موضوعی که به علت آن مجمع عمومی فوق العاده باید برگزار می‌شد به طور کلی منتفی می گردد

وظایف مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران و بازرسان به غیر از مدیران و بازرسان اول که در حیطه وظایف مجمع عمومی موسس است

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

اظهار نظر در مورد معامله مدیران با شرکت و تصویب یا عدم تصویب آن

قبول عزل و استعفای مدیران و بازرسان

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه اول

صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی در جلسه دوم

هر تعدادی از صاحبان سهم که بیاید جلسه برگزار میگردد

حدنصاب تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی حد نصاب آرا برای اعتبار تصمیمات به اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از نصف آرای حاضرین به اکثریت مطلق می باشد.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص قوانین مربوط به مجامع عمومی شرکت های تجاری در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

تعیین بهای خواسته انواع دعاوی

دعوای مالی: هدف دستیابی به پول یا مال است و نتیجه آن تاثیر مستقیم در میزان دارایی دارد.

دعوای غیرمالی ذاتی: هدف دستیابی به مال نیست و تاثیر مستقیم در میزان دارایی ندارد، البته می‌تواند به طور غیر مستقیم در دارایی موثر باشد. مانند اثبات نکاح ، اثبات نسب

دعوای غیر مالی اعتباری: در اصل مالی است اما قانونگذار به اعتباری آن را غیرمالی تلقی کرده این نوع دعاوی ذاتاً مالی هستند اما بنا به مصالحی غیرمالی تلقی می شوند.

انواع دعاوی غیر مالی اعتباری:

آثار تعیین خواسته و آثار تعیین بهای خواسته:

 • تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
 • الزام دادگاه به اتخاذ تصمیم در تمام خواسته
 • در برخی موارد موجب تعیین مرجع صالح می‌شود
 • تعیین کننده نوع دعوا از حیث مالی غیرمالی ذاتی غیر مالی اعتباری
آثار تعیین بهای خواسته انواع دعاوی
 •  هزینه دادرسی
 •  قابلیت تجدید نظرخواهی
 •  تعیین مرجع صالح

تکته: اگر اعتراض به بهای خواسته موثر در قابلیت تجدید نظر خواهی و تعیین مرجع صالح باشد این اعتراض وارد خواهد بود.

شیوه تعیین بهای خواسته

مواردی که خود قانونگذار بهای خواسته را معین کرده است

دعوا یا خواسته مالی یا پولی باشد اعم از وجه رایج یا غیر رایج

اگر خواسته راجع به منافع و حقوق باشد

مطالبه وجه در مواعد معین حاصل جمع تمام اقساط و منافع

اگر مطالبه وجه در مدت غیر محدود و مادام العمر باشد جمع اقساط ۱۰ سال

تکته:اگر تقویم خواسته موقتاً قابل تعیین نباشد علی الحساب صد و پنجاه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود

مواردی که خود خواهان باید بهای خواسته را معین کند

دعاوی مالی غیر پولی

در قانون شورای حل اختلاف باید بهای واقعی خواسته اعلام شود و آنچه که خواهان اعلام می‌کند باید بهای واقعی خواسته باشد.

در دعاوی غیر منقول هم بهای خواسته داریم اما با این تفاوت که بهای خواسته آن دو مورد است در تمام مواردی که بهای خواسته باید تعیین شود

یک بهای خواسته داریم اما در دعاوی راجع به اموال غیر منقول یک بها را خواهان اعلام می کند و یک بها قیمت منطقه‌ای است.

بهای خواسته اعلامی از سوی خواهان که در قابلیت تجدید نظر خواهی یا عدم آن موثر است.

بهای خواسته مطابق با قیمت منطقه ای املاک در هزینه دادرسی ملاک است.

در حکم دادگاه اگر بنا بر محکومیت خوانده باشد محکوم به، خواسته دعوا خواهد بود نه بهای خواسته.

اعتراض به بهای خواسته

 • خوانده با جمع تمام شرایط زیر حق اعتراض به بهای خواسته را دارد
 • اعتراض فقط است از سوی خوانده قابل پذیرش است.
 • اعتراض تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
 • خوانده علاوه بر اعتراض بهای مورد نظر خویش را نیز اعلام نماید.
 • اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد از حیث تجدیدنظرخواهی از حیث تعیین مرجع صالح

اگردر دعاوی غیرمنقول اعتراض خوانده فقط در هزینه دادرسی موثر باشد وارد نیست

چرا که ملاک هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول قیمت منطقه ای املاک است نه ادعای خوانده.

تفاوت تعیین بهای خواسته در دادگاه و شورای حل اختلاف

در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین بهای خواسته‌، خواهان حتی در غیرمنقول ها از حیث تجدیدنظر اختیار دارد .

ولی در شورای حل اختلاف اختیاری نیست و می بایست بهای واقعی خواسته اعلام شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی قاضی در بهای اعلامی خواسته خواهان حق دخالت ندارد

ولی در شورای حل اختلاف قاضی می‌تواند در بهای اعلامی خواهان تردید نماید.

ویژگیهای آیین دادرسی مدنی

الف- شکلی بودن در مقابل ماهوی بودن یعنی تعیینی که در قانون ماهوی قرار گرفته توسط قوانین شکلی تضمین می‌شود.

ب- آمره بودن، قوانین آیین دادرسی مدنی علی الاصول آمره هستند و توافق خلاف آن بی اثر است،

مگر در صلاحیت محلی که در برخی موارد علی الاصول آمره نیستند.

امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی که طرفین توافق بر اسقاط حق تجدید نظر و فرجام می‌کنند.

برخی مباحث داوری

پ-عطف، به ماسبق شدن و اثر فوری داشتن

انواع مقررات آیین دادرسی مدنی

۱_مقررات ناظر بر سازمان قضاوتی مقررات اداری

 • شکلی
 • آمره
 • عطف به ماسبق می شوند

حتی اگر یک روز مانده به اتمام رسیدگی دادگاه مگر در قانون خلاف آن تصریح شود.

۲-مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی

 • شکلی است
 • آمره است
 • عطف، به ماسبق می‌شود مگر در قانون خلاف آن تصریح گردد.

۳-مقررات ناظر بر صلاحیت محلی

 • شکلی است
 • علی الاصول تکمیلی است مگر در برخی موارد که آمره است. مانند:
  صلاحیت دعاوی غیر منقول
  صلاحیت دعاوی راجع به ترکه متوفی قبل از تقسیم ترکه
  دعاوی راجع به ورشکستگی
 • علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شود مگر قانون بگوید.

توافق برخلاف صلاحیت محلی قبل یا بعد از حدوث اختلاف میسر است و رعایت آن برای مرجع صالح الزامی است

اما اگر بعد از طرح دعوا توافق شود الزامی برای دادگاه وجود ندارد

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص انواع دعاوی در دپارتمان های تخصصی موسسه

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.