دسته‌بندی نشده

دلایل اصلاح شناسنامه

بسیاری از افراد در ایران هستند که به دنبال اصلاح شناسنامه خود از هر حیث می باشند. برخی از دلایل اصلاح شناسنامه به شرح زیر می باشد:

تغییر سن به علت نداشتن شناسنامه واقعی:

ای موضوع زمانی مطرح می شود که سن خواهان کمتر از پنج سال یا بیشتر از آن باشد. بدین منظور که افرادی هستند که اصلا شناسنامه نگرفته اند و از شناسنامه فردی دیگری به عنوان هویت شخصی خود در اجتماع استفاده می کنند. به این صورت که خواهان ادعا می کند که قبل از تولد او برادر و یا خواهری به دنیا آمده است که بر اثر بیماری و یا هر علائم دیگری فوت نموده و پدر و مادر این فرد نسبت به ابطال شناسنامه فرزند متوفی شده خود اقدامی نکرده اند و بعد از تولد فرزند دیگر شناسنامه فرزند متوفی شده را به عنوان شناسنامه فرزند تازه به دنیا آمده انتخاب کرده اند.

اصلاح سن در شناسنامه:

گاهی افراد متقاضی اصلاح شناسنامه ادعا می کنند که شناسنامه آن ها به خودشان تعلق دارند اما هنگام ثبت شناسنامه، مامور ثبت به اشتباه سن متقاضی را در شناسنامه ذکر کرده است که این تغییر سن هم باید کمتر از پنج و یا بیشتر از پنج باشد.

حذف نام همسر بعد از طلاق:

بسیاری از افراد بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر اول از شناسنامه خود هستند. برای همین این افراد زمانی می توانند برای اصلاح شناسنامه خود اقدامی کنند که طلاق آن ها به ازدواج دوم ختم شود. یعنی زمانی که ازدواج دومی برای زن یا مرد اتفاق بیفتد آن ها می توانند نسبت به اصلاح شناسنامه خود اقدام کنند.

مرجع صلاح جهت اصلاح شناسنامه

تغییر سن و اصلاح شناسنامه برای افرادی که مدعی هستند سن آن ها بیشتر از پنج سال است بسیار دشوار می باشد. به همین جهت  افراد متقاضی برای اصلاح شناسنامه بایستی به کمیسیونی معروف به کمیسیون “تشخیص سن” واقع در محل فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش مراجعه کنند.

اعضای این کمیسیون شامل: “فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش” می باشند. ریاست این کمیسیون نیز بر عهده قاضی دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود این حق را دارد تا از این روش اقدام به اصلاح شناسنامه کند.

مدارک لازم جهت اصلاح شناسنامه

در حالت کلی مدراک لازم جهت اصلاح شناسنامه به شرح زیر می ‌باشد:

تکمیل فرم مخصوص تعویض شناسنامه

اصل و کپی شناسنامه

اصل و تصویر کارت ملی

دو قطعه عکس برای اصلاح شناسنامه

گواهی اشتغال به تحصیل برای افرادی که هنوز شناسنامه آن ها عکس دار نشده است.

تصویر شناسنامه همسر

تصویر چهار صفحه از سند ازدواج برای افرادی که متاهل هستند.