دسته‌بندی نشده

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر ممکن است به واسطه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل شود

تاجر اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده دارد برای او حاصل می شود

ورشکستگی فقط و فقط مربوط به تجار است

البته در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار تلویحاً ورشکستگی را برای تمام اشخاص حقوقی اعم از تاجر و غیر تاجر پذیرفته است

یعنی موسسات غیر تجاری نیز در این قانون ورشکستگی دارند

برای افراد غیر تاجر اعسار داریم

اعسار از :

  • پرداخت محکوم به
  •  هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی از تجار پذیرفته نیست مگر از کسبه جز

کسبه جز

ورشکستگی  از کسبه جز پذیرفته میشود

کسبه جز تاجر خرده پا هستند که هم اعسار و هم ورشکستگی دارند

تنها نگهداری دفاتر برای کسبه جز الزامی نیست

اما سایر شرایط و تکالیف تجار برای این کسبه وجود دارد

ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف در تادیه دیون به صورت وجه نقد است و نه سایر دیون

اگر تاجر در پرداخت پول هایی که بر عهده دارد متوقف شود ورشکست محسوب می شود

توقف باید واقعی و ماندگار باشد یعنی اگر به صرف عدم پرداخت وجه به صورت استثنایی اتفاق بیفتد به معنی توقف ماندگار و واقعی نیست

توقف صوری: اگر شخصی به دلیل استفاده از مزایای ورشکسته شدن اقدام به صحنه سازی و عدم تادیه دیون نماید

تا از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بانک مبرا شود این یک توقف واقعی که موجب صدور حکم  است نخواهد شد

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حالت توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود

اوصاف دعوای ورشکستگی

درخواست صدور حکم ورشکستگی توسط سه شخص ممکن است

  1. خود تاجر متوقف
  2. یک یا چند نفر از طلبکاران
  3. مدعی العموم یا دادستان

دادگاه صالح

دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر می باشد

اگر تاجر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه محلی که تاجر در آن محل شعبه یا نمایندگی دارد صالح به رسیدگی می باشد

تاجر متوقف نه تنها می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید بلکه ملزم است

ظرف سه روز از تاریخ توقف در تادیه دیون توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

موارد الزامی که تاجر ورشکسته باید به دادگاه اعلام نماید

تاجر پس از اعلام توقف خود از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد مدارک زیر را به دفتر دادگاه ارائه می نماید:

  1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول
  2. صورت کلیه دیون و مطالبات
  3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
ضمانت اجرای عدم انجام و ارائه موارد بالا به دادگاه

دادگاه ضمن صدور حکم دستور بازداشت تاجر متوقف را صادر می نماید

ممکن است تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود

دادگاه مخیر است حکم ورشکسته به تقصیر را برای چنین تاجری صادر نماید

این حکم هم جنبه اعلامی دارد یعنی توقف تاجر را اعلام می نماید و هم جنبه تاسیسی دارد یعنی تاجر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌کند

ویژگی های اعلامی حکم ورشکستگی بر ویژگی تاسیسی آن غلبه دارد

جنبه اعلامی حکم ورشکستگی دادگاه امری که در سابقه اتفاق افتاده را احراز میکند توقف تاجر در گذشته اتفاق افتاده که توسط دادگاه احراز و اعلام میشود

جنبه تاسیسی حکم ورشکستگی دادگاه حالت جدیدی برای تاجر ایجاد می کند که به این حالت حجر سوء ظنی گفته می شود

اجرای فوری حکم در دو مورد وجود دارد

اجرا قبل از قطعیت حکم ورشکستگی

احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف

تاریخ ها

در حکم ورشکستگی دو تاریخ داریم

  1.  توقف
  2. ورشکستگی

تاریخ توقف تاریخی است که تاجر از تادیه وجوه و دیون عاجز شده و دچار توقف قطعی و دائمی شده

از این تاریخ به بعد وارد یک دوره میشویم به نام دوره توقف مشکوک تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر شود

تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر توسط دادگاه صالح صادر می‌شود

محکمه باید در حکم خود زمان توقف تاجر را معین نماید بعد از بررسی حسابها و صورت‌های مالی تاجر توسط کارشناس رسمی دادگستری اگر محکمه تعیین کند همان روز صدور حکم به عنوان تاریخ توقف تاجر محسوب می شود

در خصوص حکم ورشکستگی قاعده فراغ دادرس حکمفرما نیست

حکم ورشکستگی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد زیرا این حکم قابل اعتراض بوده و این اعتراض در همان دادگاه عمومی بدوی رسیدگی می گردد

قاعده فراغ دادرس بعد از اینکه دادگاه به موضوعی رسیدگی کرد و تصمیم گیری نمود کار دادگاه تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می شود و نمی تواند مجددا اقدام به رسیدگی نماید

دادگاهی که حکم را صادر می نماید فارغ از دادرسی نیست چرا که تمامی امور مربوط به تصویر بیه اعم از اختلافات و غیره می بایست در همان دادگاه عنوان گردد

علاوه بر این تاریخ های توقف و ورشکستگی اعلامی در حکم مجدد در همان دادگاه قابل اعتراض است

پس از صدور حکم ورشکستگی باید این حکم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود

حکم ورشکستگی قابل تجدید نظر خواهی است

مهلت مقرر در قانون تجارت برای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است.

قانون تجارت در خصوص مهلت زمان تجدید نظر خواهی قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می زند.

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.