انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, کیفری

نکاتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

کاهش مجازات حبس تعزیری

نکاتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

۱)اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر حبس زدایی وکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به عنوان رویکرد اصلی قانون
۲) کاهش و تبدیل مجازات حبس برخی جرایم مستوجب تعزیر
۳) ممنوعیت صدور حکم به حبس بیش از حداقل قانونی به عنوان یک اصل
۴) لغو مجازات حبس ابد از جرایم غیر حدی وتبدیل آن به حبس درجه یک
۵) تسری مجازات تکمیلی به تمامی مجازاتهای تعزیری در راستای اصل تفرید مجازاتها
۶) امکان اعمال کیفیات مخففه قضایی به کلیه جرایم مستوجب تعزیر به ویژه تمامی حبس های تعزیری
۷) توسعه قلمرو نهاد تعلیق اجرای مجازات نسبت به جرایم مهمتر از جمله جرایم علیه امنیت وجرایم علیه اموال ومالکیت مانند کلاهبرداری
۸) توسعه شمول دو نهاد نیمه آزادی ونظارت الکترونیکی به کلیه جرایم مستوجب تعزیری به استثنا حبس تعزیری درجه یک
۹)پذیرش خصوصی سازی عدالت کیفری در اعمال و اجرای نهاد نظارت الکترونیکی
۱۰)ایجاد ظرفیت قانونی حداکثری در استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
۱۱) افزایش تعداد جرایم قابل گذشت در جهت ترمیمی کردن نظام عدالت کیفری
۱۲)تنصیف حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه ۴تا ۸ در جرایم قابل گذشت
۱۳)ممنوعیت مطلق صدور حکم به حبس کمتر از سه ماه( درجه ۸)
۱۴)اصلاح مقررات تعدد و تکرار جرم در جهت کاهش میزان مجازات اعمالی
۱۵) انسجام و تمرکز گرایی قانونی در مقررات شروع به جرم و معاونت در جرم و حذف تکثر گرایی قانونی موجود در این خصوص.

نوشته های مشابه

2 دیدگاه در “نکاتی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

امکان ارسال نظر وجود ندارد.