انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, کیفری

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده_۵ قانون شهرسازی و معماری

قانون شهرسازی و معماری

نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده_۵ قانون شهرسازی و معماری

۱.منشا قانونی
بر اساس ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ شورای عالی شهرسازی تشکیل شد، در ماده ۹۷ قانون مذکور مقرر شده است به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورای به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید چند سال بعد با تصویب قانون دیگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شکل گرفت پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینه تهیه طرحهای جامع شهری با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ این شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرحهای جامع شهرهای کشور تعیین گردید.

وفق ماده ۵ این قانون وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به عنوان کمیسیون ماده ۵ شناخته شد. ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ دو بار به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ و قانون اصلاح قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۹/۴/۷ اصلاح شد در حال حاضر متن منقح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر می دارد.

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی بدون حق رای انجام می شود تغییرات نقشه های تفضیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی برسد.

تبصره ۱_ بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه کمیته فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.
تبصره ۲_ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.
تبصره ۳_ در مورد شهر تهران معاونین ذیربط وزرای مسکن و شهرسازی کشور نیرو جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران رئیس کمیسیون و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای اعضای کمیسیون میباشند محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رای موافق معتبر است.
تبصره ۴ _ در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد نمود.

در سال ۱۳۷۸ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن نحوه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری مشخص گردید

بند ۸ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در این آیین نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می شود.

آرای این کمیسیون مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این دیوان عدالت اداری هستند.

1 دیدگاه در “نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده_۵ قانون شهرسازی و معماری

امکان ارسال نظر وجود ندارد.