انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, کیفری

موارد مهم و ضروری در خصوص مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده صد

پرونده در کمیسیون ماده صد

نحوه تشکیل جلسات و اعضا کمیسیون ماده صد

اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شرح زیر است:

نماینده وزیر کشور
نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)
نماینده شورای شهر

حد نصاب و رسمیت جلسات کمیسیون ماده صد

جلسات با حضور هر ۳ نفر رسمیت می یابد و صدور رای با نظراکثریت ( ۲ نفر ) امکان پذیر است اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.

نکاتی مهم در خصوص مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

 

پرونده در کمیسیون ماده صد

پرونده در کمیسیون ماده صد

هر ملکی باید پرونده مجزا داشته باشد.
میزان تخلف و نوع تخلف و متراژ تخلف و مکان آن باید صورتجلسه شود.
به منظور یکسان سازی و یکپارچه سازی شیوه اعلام تخلف به این مجموعه، فرم هایی آماده شده است که وزارت کشور، تهیه و به استانداری ها ابلاغ و آن ها به شهرداری ها ارسال می کنند.
این فرم ها را مامور رسمی شهرداری، پس از بررسی عملیات ساختمانی، بررسی نموده که مبتنی بر درج مشخصات فنی ساختمان متخلف می باشد. فرم هایی که مامور شهرداری تکمیل می کند، بایستی به تایید کارشناس فنی معاونت شهرسازی شهرداری های مناطق رسیده و توسط معاون مربوطه، امضا شده و به دفتر شهردار ارسال شود تا پس از امضا وی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود
مشخصات کامل ملک و مالکان باید در فرم درج شود.
موقعیت ملک و این که ساخت و ساز بدون مجاز، مزاحم یا مشرف دارد یا ندارد نیز باید در گزارش، قید شود.
اگر تجاوزی به معابر عمومی دارد باید ذکر شود.
مغایرت ها با اصول ایمنی و بهداشتی و شهرسازی نیز باید مستند و مکتوب شود.
اگر پرونده مربوط به ساختمانی است که قبلا پروانه ساخت داشته اما در حین ساخت و ساز، تخلف کرده است، بایستی تاریخ شروع و ساخت و مرحله ساخت و ساز (مثلا سفت کاری یا فونداسیون و …) بیان شود.
اگر قبلا به مالک، ابلاغ قانونی شده است و دفاعیه کتبی دارد، ذکر شود.

پس از تکمیل گزارشاتی که حاوی اطلاعات فوق الذکر باشد، اعضا، وارد شور شده و با بررسی شواهد و گزارشات کارشناسی، رای صادر  و انشا می کنند که قابل تجدید نظر است.

نوشته های مشابه