دیوان عدالت اداری, شهرداری

صدورگواهی پایانکار

گواهی پایانکار

گواهی پایانکار جز آخرین امور هر پروژه ساخت و ساز می باشد که برای انتقال رسمی سند لازم است.

اگر ساختمانی گواهی پایان کار نداشته باشد امکان انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد.

معمولا وظیفه اخذ گواهی پایان کار برعهده سازنده می‌باشد؛

پروانه ساخت به سندی گفته می‌شود که قبل از ساخت و ساز باید از شهرداری گرفته شود.

انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه غیر قانونی می‌باشد و شهرداری موظف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز می‌باشد.

صدور گواهی پایانکار
اگر ساخت و ساز

بدون پروانه صورت پذیرد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح که در مواردی منجر به تخریب و یا اخذ جریمه خواهد شد.

اهمیت گواهی پایانکار

گواهی پایان کار و پروانه ساخت و ساز

جز مهم‌ترین مراحل و مجوز‌های لازم از ابتدای شروع به ساخت و ساز و در نهایت فروش و واگذاری یک ساختمان هستند.

همان طور که پروانه ساخت و ساز مجوز اصلی برای شروع کار می باشد،

پس از اتمام عملیات ساختمانی

در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد،

گواهی پایان کار

توسط مرجع مجاز برای صدور آن که شهرداری محل وقوع ملک می باشد صادر و به مالک تحویل می‌دهد.

این مدرک پایان عملیات ساختمانی را که برای صدور سند ضروری است تایید می‌کند.

مرجع صدور گواهی پایانکار

پس از آن که احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.

پس از اخذ پروانه ساخت و ساز و شروع به کار پروژه

کارشناسان و متخصصین فنی شاغل در شهرداری ساختمان مورد احداث را برای برابری با نقشه تصویب شده بازدید و مورد بررسی قرار می دهند.

ایشان بررسی‌های لازم را در خصوص قوانین و اصول فنی و تخصصی ساختمان انجام خواهند داد.

در صورت تایید تمام این موارد مجوز ارایه گواهی پایان کار ساختمان صادر می‌گردد.

گواهی پایانکار و تعریف آن

گواهی پایانکار ساختمان با توجه به شناسنامه فنی ملک پس از اتمام فرایند ساخت و ساز صادر می‌شود.

گواهی پایانکار ساختمان مشخص می‌کند که ملک کاملا مطابق قوانین مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه ساخته شده.

تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است؛

بنابراین بهتر است برای خرید ملک حتماً علاوه بر پروانه ساختمان، گواهی پایان کار آن را نیز رویت نمود.

گواهی پایانکار و موارد مندرج در آن

۱- گواهی پایان کار ساختمانی نشان می‌دهد که ملک ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نیست و براساس معیار‌های فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می‌باشد.

۲- اصولاً تا زمانی که گواهی پایانکار ساختمان از سوی شهرداری، صادر نگردد امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد .

تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحد‌های احداث شده در ساختمان وجود ندارد.

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت آن‌ها و شماره گذاری آن‌ها می‌پردازد بدون آن که به مالکیت خصوصی واحد‌ها بپردازد.

برای صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایانکار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی می‌نماید.

وظایف سردفتر

سر دفتر اسناد رسمی تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می‌نماید

اداره ثبت اسناد و املاک

با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می‌نماید بنابراین برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایانکار را از شهرداری بگیرید.

۳- گواهی پایانکار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است.

بنابراین تا وقتی که گواهی پایانکار را اخذ نکرده اید نمی‌توانید برای گرفتن سند اقدام کنید.

در واقع بدون گواهی پایانکار قانوناً نمی‌توانید ملک را به دیگری بفروشید.

پس تا وقتی که ساختمان گواهی پایانکار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

اهمیت گواهی پایانکار در پیش فروش ساختمان

۴- قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود

به موجب این قرارداد فروشنده باید متعهد به اخذ گواهی پایانکار شود

همچنین لازم است در قرارداد منعقده تاریخ دقیق جهت حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مشخص شود مطمئناً در تاریخ باید گواهی پایان کار اخذ شده باشد، چون بدون این گواهی امکان انتقال سند وجود ندارد.

حال اگر در تاریخ مقرر در قرارداد فروشنده جهت انتقال سند در دفتر خانه حاضر نشد با وجود سایر شرایط در صورتی می‌توانید الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید

که گواهی پایانکار ساختمان صادر شده باشد

اگر گواهی مذکور صادر نشده است

در دادخواست خود باید ابتدا الزام فروشنده به اخذ گواهی پایانکار و سپس الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهید.

لازم به ذکر است در صورتی که ملک ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد ابتدا پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود

و اگر رای کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه باشد مالک ملزم به پرداخت جریمه است که در صورت پرداخت می‌تواند گواهی پایان کار اخذ نماید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار

۱- اصل و کپی سند مالکیت

۲- اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی

۳- درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه

۴- اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه

۵- اصل و کپی فیش آب، برق، گاز، تلفن

۶- ارائه کارت سازه،

برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تادییه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز

۷- اصل و کپی پروانه ساختمانی

۸- نقشه معماری ملک دارایی مهر شهرداری منطقه به همراه CD

گواهی پایان کار و مراحل اخذ آن

جهت دریافت گواهی پایان کار پس از اتمام روند احداث ساختمان باید به شهرداری که پروانه احداث بنا را صادر کرده مراجعه کنید و مدارک فوق را به واحد مربوط تحویل دهید و فرم درخواست پایان کار ساختمان را تکمیل کنید.

سپس با ارائه سند مالکیت رسمی، درخواست در دبیرخانه شهرداری همراه با شماره و تاریخ ثبت و زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی تعیین می‌شود.

کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان بازدید می‌کنند

مدارک بازدید و تأیید آنان و فرم تکمیل شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر، برای اخذ گواهی پایان‌کار ضروری است.

مراحل صدور پایانکار
در صورتی که ملک خلافی نداشته باشد

باید به واحد محاسبات مراجعه کنید.

پس از ارجاع به واحد محاسبات، اگر بدهی قبلی وجود نداشته باشد، مدارک تکمیل و پیش نویس تهیه می‌شود؛

اما اگر بدهی قبلی داشته باشد

ابتدا بدهی اخذ و تسویه حساب ارائه می‌شود و سپس پیش نویس تهیه می‌شود.

در نهایت به ترتیب به تأیید رئیس نظارت فنی، معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار منطقه می‌رسد

و گواهی پایان‌کار صادر و به مالک تسلیم می‌شود

نوشته های مشابه