دسته‌بندی نشده

سازش و داوری از گذشته تا امروز

سازش

سازش داوری از گذشته تا امروز

سازش : داور مخفف دادور، همان اصیل صاحب داد و متعهد در قضای به عدل و سازش است.

قرآن کریم می فرمایند؛ «فان جاوك فاحكم بينهم…و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين».

بنابراین نهاد سازش همانگونه به آن توصیه اکید شده است ریشه ای به قدمت آغاز زندگی بشری دارد.

نهالی که ابتدا به واسطه رؤسای قبایل کاشته شد و ریش سفیدان، بزرگان محل و میانجیگران با آبیاری آن «اصلحوا بين اخويكم» را تداوم دادند.

سیر تاریخی

لیکن از قرن هجدهم به تبع صنعتی شدن جوامع پیوند دستگاه قضایی به نهال صلح و سازش شکل گرفت

که با حمایت همه جانبه به عنوان قسمتی از حاکمیت، (قوه قضائیه) ساقه ای نامتجانس را به اصل ریشه استوار ساخت.

با شکل گیری این رویه بشر در اندک زمانی به تجربه مشاهده کرد که قوانین و مقررات آیین دادرسی

و تشریفات آن قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازد موجب گرفتاری مرجع قضایی و سردرگمی مردم می شود.

در این وضعیت احیای فرهنگ سازش (این بار از طریق داوری) انتخاب شد تا مردم بتوانند اختلافات خود را بدون

تشريفات مرسوم دادگاه ها و در فضايي غيررسمي حل و فصل کنند؛ این روش متضمن منافع دو سویه ای است که

مغرب زمین زودتر از کشورهایی مانند؛ ایران به اهمیت آن پی بردند، به شیوه ای که در حال حاضر در کشورهاي

پيشرفته، فرهنگ مراجعه به مشاور حقوقی و سازش و قرارداد داوری سبب شده مردم به جاي آن که به دادگاه‌ها

مراجعه کنند، قبل از انجام هر گونه عمل حقوقی از اهل فن مشاره کنند و  در مرحله بعد براي حل و فصل دعاوي

و اختلافات خود به ستاد ها و موسساتی که متشکل از حقوق‌دانان کارکشته است مراجعه کنند.

سازش و داوری در ایران

سازش و داوری در اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ماده ۴۵۴ به بعد قانون آيين دادرسي مدنی و بند ۲ ماده ۲ قانون

داوري تجاري بين المللي لیکن زیر ساخت فرهنگی لازم در میان مردم و سیستم قضایی

(در زمینه تبليغ و تثبيت و توسعه داوري)

به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت شکل نگرفته است. یعنی مردم بدانند غیر از دادگستری رسمی(که یادآور بی

مسئولیتی، اطاله وقت، هزینه، سردرگمی)، روش دومی نیز به عنوان داوری وجود دارد که به سرعت و با تکیه بر

اصول حقوقی حکم صادر می کند  و دارای ضمانت اجرایی همانند؛ رای قاضی است، اما رسیدگی داور منوط به

قید شرط داوری در قراردادهای آنها است.

باشد تا اعتماد شما مسبب خلق اندیشه ی مصلحانه و سازشکارانه ی موسسه ی اعتماد و اندیشه شود.

«بدین داوری پیش داور شویم 
بجائی که هر دو برابر شویم»

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “سازش و داوری از گذشته تا امروز

امکان ارسال نظر وجود ندارد.