انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز, دسته‌بندی نشده

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات هنگامی که فعل جرم انجام می شود و یا حقی از کسی تضییع می شود، فرد با مراجعه به مراجع قضایی به دنبال اجرای عدالت خواهد رفت.علارغم اینکه در این مسیر مشکلاتی وجود دارد اما  در نهایت منجر به احقاق حق فرد خواهد شد.
در این راستا گاهی امکان دارد که  قاضی منتخب در رسیدگی پرونده مرتکب قصور و تقصیری شود و یا سهل انگاری او موجب تضییع حق و حقوق فرد شود. قضات منتخب در دادگستری همواره در اجرای این وظیفه نهایت تلاش و دقت خود را می‌کنند و سردمدار داد و دادرسی در جامعه هستند.
این وظیفه‌ی سنگین موجب شده است تا قضات از شرایط و جایگاه ویژه‌ای بهره‌مند باشند. در این موارد نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات خواهد بود و افراد در صورت داشتن شکایت می توانند به دادگاه انتظامی قضات مراجعه نمایید.
طبق ماده ۱۶۴ قانون اساسی به دلیل حساسیت شغل قضات نمی‌توان آنها را بدون محاکمه و اثبات جرم یا تخلف، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد. این اصل توضیح دهنده مصونیت شغلی قضات می باشد. مصونیت شغلی به این معنا است که قانون کیفری درمورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می کند و مرتکب، قابل مجازات است، اما تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص می‌باشد.
تشریفات خاص پیگیری تخلفات انتظامی قضات موجب شده است تا آنها در دادرسی‌های خود جانب بی‌طرفی را رعایت کنند و در صدور رأی مستقل باشند. بااین‌حال این شغل مشکل همواره درمعرض لغزش‌ها و بی‌قانونی‌ها بوده و به‌همین‌دلیل مقرراتی در باب تخلفات قضات و مجازات‌های آنها وضع شده است.

 

مصادیق تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات شامل موارد و دسته های زیادی می شود که در این بخش به اختصار به برخی از آنها اشراه می شود:

 • درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات
 • ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
 • عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 • عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
 • عدم نظارت بر مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس
 • بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن و یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
 • غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات

مجازات تخلفات انتظامی قضات

پس از مشخص شدن تخلف قضات در دادگاه انتظامی متناسب با تخلف انجام شده مجازات هایی را برای قضات در نظر می گیرند که مثال آنها به شرح زیر می باشد:

 1. توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 2. توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 3. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
 4. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
 5. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
 6. تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
 7. تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
 8. انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 9. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

نوشته های مشابه