دسته‌بندی نشده

ایراد رد دادرس

 

ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس از مواردی است که در صورت وجود این شرایط ممکن است قاضی را از بی طرفی خارج نماید

قانونگذار برای تضمین بیطرفی قاضی در صورت وجود این شرایط قاضی را از رسیدگی منع می‌کند

  • وجود قرابت و خویشاوندی قاضی و اصحاب دعوا قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
  •  قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد
  •  یا همسر یا فرزند اصحاب دعوی وارث بلقوه یکی از اصحاب دعوا باشد
  • دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس داور گواه کارشناس اظهار نظر ماهوی کرده باشد

اگر قاضی در یک مورد اظهار نظر شکلی کرده باشد و وارد رسیدگی ماهیتی نشده باشد از موارد منع دادرسی نیست

  • بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزند اصحاب دعوا یک دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی دعوا هنوز دو سال نگذشته باشد

شکایت انتظامی از موارد منع رسیدگی نیست

  • دادرس یا همسر یا فرزند او در این دعوا دارای نفع شخصی باشد

اگر یکی از طرفین دعوا شرکت باشد و قاضی در آن شرکت سهامی سهامدار باشد سهامدار بودن قاضی در شرکت را مصداق نفع شخصی ندانسته اند

اما اگر قاضی یکی از شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی مختلط غیر سهامی تضامنی یا نسبی باشد نتیجه تند نتیجه دعوا به نفع یا ضرر قاضی نیز می‌شود

ارتباط مستقیم با اصحاب دعوا

موارد رد دادرس در صورتی از موارد منع رسیدگی است که فی مابین قاضی با یکی از اصحاب دعوا باشد

در این صورت اگر بین قاضی و وکیل اصحاب دعوا باشد از موارد رد دادرس ای نیست

در صورت وجود ایرادات رد دادرس قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید

شعبه دادرس دیگری داشته باشد در همان شعبه قاضی دیگر نسبت به پرونده رسیدگی می نماید

اگر قاضی دیگری نداشته باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی

پرونده به رئیس حوزه قضایی عودت داده می‌شود تا جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود

اگر شعبه دیگری وجود نداشته باشد پرونده به شعبه هم عرض در نزدیکترین دادگاه ارسال می شود

در همان استان یا سایر استان‌ها نزدیک بودن ملاک است

ایراد رد دادرس یک ایراد امری است

یعنی اگر طرفین متوجه وجود ایرادات نباشند و قاضی به محض اطلاع از وجود یکی از ایرادات نسبت به رسیدگی قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید

ایراد رد دادرس می تواند از سوی خواهان یا خوانده اعلام گردد

این ایراد در تمام مراجع دادرسی لازم الاتباع است فقط قضات دیوان عالی کشور ایراد رد دادرس ندارند چون قضات دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌دهند

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

آماده ارائه خدمات ویژه در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در دپارتمان های تخصصی

با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.