شرکتهای تجاری, قاتون تجارت

اعمال تجاری ذاتی

بررسی اعمال تجاری ذاتی

بررسی اعمال تجاری ذاتی
بررسی اعمال تجاری ذاتی


اعمال تجاری ذاتی از قرار زیر است :

الف-خرید یا تحصیل هرگونه مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که در آن تصرف شده باشد یا نشده باشد.

ب-تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد.

 • تصدی به حمل و نقل
 • دریایی
 • هوایی
 • زمینی جاده ای
 • زمینی ریلی

همچنین در حمل و نقل اشخاص و اشیا تفاوتی ندارد.

اوصاف تصدی گری در قانون

باید بدانید که تصدی دارای دو وصف است:

یک- تکرار و استمرار

دو- انجام عمل در قالب تشکیلات بنگاه و یا دفتر اما اینکه این تشکیلات الزاماً شخصیت حقوقی داشته باشد، ملاک نیست.

نکته:حمل و نقل به تنهایی عمل تجاری محسوب نمی شود بلکه تصدی به حمل و نقل عمل تجاری است.

اگر شخصی در ازای دریافت پول کالایی را از نقطه آب به نقطه به حمل کند عملی شخصی تجاری محسوب نمی شود

زیرا که حمل و نقل به تنهایی عمل تجاری نیست و تصدی گری حمل و نقل است که عمل تجاری محسوب می‌شود.

اگر شخصی یک بار به قصد فروش یک مال منقول را خریداری کند این عمل تجاری است، اما این شخص تاجر محسوب نمی‌شود

چرا که شغل معمول شخص نیست و محل کسب درآمدش نمی باشد اما این عمل چون ذاتاً تجاری است جزء دسته بندی اعمال تجاری محسوب می گردد.

دلال، حق العملکار، نماینده یا عامل

پ-دلالی، حق العمل کاری، عاملی، تصدی به تاسیساتی که برای انجام بعضی امور انجام می‌شود.

 • دلالی یعنی: واسطه گری جهت پیدا کردن طرف معامله.
 • حق العمل کاری یعنی: انجام معامله به نام خود و به حساب دیگری.
 • عاملی یا نمایندگی یعنی انجام معامله به نام و حساب دیگری.

نمایندگان کارخانه‌های خودروسازی نماینده یا عامل به حساب می‌آیند، چراکه به نام و حساب کارخانه خودروسازی با خریداران معامله می‌کنند.

ت-تاسیس و به راه انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

توجه داشته باشید که تاسیس کارخانه همان اداره یا مدیریت کارخانه نیست.

کارخانه جایی است که عرفاً از کارگاه بزرگتر بوده و از آنجا محصولات صنعتی خارج می شود.

اگر یک نفر بخواهد کارخانه‌ای تأسیس کند و به یک تیم یا شرکت بگوید شما برای من این کارخانه را راه اندازی کنید و خط تولید آن را تحویل دهید، عملی که این تیم یا شرکت انجام می‌دهد یک عمل تجاری است.

تاسیس و به کار انداختن کارخانه

تاسیس و به کار انداختن کارخانه یا:

۱- توسط خود شخص مالک انجام می شود.

۲- مالک به یک تیم و گروه صنعتی سفارش راه‌اندازی و تاسیس کارخانه را می دهد.

باید توجه شود که تاسیس و راه اندازی کارخانه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

مثلاً شرکت سایپا برای تولید خودروهایش کارخانه های اقماری تاسیس می‌کند، این کارخانه‌ها برای رفع حوائج شخصی شرکت سایپا است و عملیاتی که برای تاسیس و راه اندازی این کارخانه های اقماری انجام می‌دشود عملیات تجاری محسوب نمی‌شود.

چرا که صرفاً بابت رفع حوائج شخصی راه اندازی شده است.

ث-تصدی به عملیات حراجی

برخی اشخاص کالاهایی را که دارند در اختیار یک موسسه برگزاری حراجی می دهند این موسسه نسبت به برگزاری حراج اقدام و از خریداران دعوت می کند که با حضور خود نسبت به خرید محصولات عرضه شده اقدام نمایند.

پس از قیمت گذاری پایه، محصول مورد نظر به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود.

اقدام به برگزاری حراجی باید به صورت استمراری و با تکرار توسط یه بنگاه، دفتر یا تشکیلات برگزار گردد تا مصداق بارز عمل تجاری ذاتی باشد.

با این وصف متصدی حراج عملیات تجاری انجام می‌دهد.

ج- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

شخص یک فضایی دارد که برای نمایش و عرضه محصولات تولیدی و یا هنری افراد دیگر آن محل را در اختیار آنها قرار می‌دهد، تا با معرض نمایش قرار دادن آن محصولات به فروش برسند.

مالک و برگزار کننده این نمایشگاه عملیات تجاری انجام می دهد.

چ- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

عملیات صرافی یعنی: فروش پول به پول یا معاوضه پول به پول.

عملیات بانکی یعنی: کلیه عملیاتی که به موجب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانکها قرار دارد.

از قبیل:

افتتاح سپرده

گشایش اعتبارات اسنادی LC

صدور ضمانتنامه های بانکی

اعطای تسهیلات بانکی

ح- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر.

معاملات برواتی شامل اعمال زیر است:

صدور

ظهرنویسی

ضمانت

قبول

تنزیل

تنزیل برات یعنی: الف براتی دارد بر عهده ب که سررسید آن چهار ماه دیگر است.

اگر الف بخواهد قبل از سررسید تاریخ پولی بابت برات بگیرد می‌تواند تنزیل کند، یعنی الف می تواند به ج مراجعه کند و در ازای دریافت مبلغی کمتر از مبلغ واقعی برات پول نقد دریافت کند. این عمل تنزیل برات نامیده می‌شود.

باید بدانید که صدور و ظهرنویسی چک و سفته عمل تجاری نیست.

خ-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

هر نوع بیمه ای عمل تجاری محسوب می‌شود.

د- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی.

کشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آنها.

هر موضوعی که مربوط به کشتی است عمل تجاری می باشد.

هر کاری به جز سوار شدن به کشتی عمل تجاری است.

نکته: خرید و فروش کشتی که به عنوان مال منقول است، حتی اگر به قصد فروش یا اجاره نباشد باز هم عمل تجاری است. یعنی خرید یا تحصیل کشتی استثنایی است بر بند الف.

د-ساخت خانه، آپارتمان یا مغازه

طبق ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به منظور ساخت خانه آپارتمان و یا مغازه تشکیل شده‌اند از انجام سایر اعمال بازرگانی ممنوع هستند.

قانونگذار تلویحاً ساخت خانه آپارتمان یا مغازه را عمل تجاری دانسته است.

باید بدانید که ساخت خانه آپارتمان یا مغازه توسط هر کسی اعم از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی انجام شود عمل تجاری می باشد اما شرکت ها نمی تواند سایر اعمال بازرگانی را انجام دهد اما اشخاص حقیقی می توانند عمل تجاری و بازرگانی دیگری نیز انجام دهند.

اعمال تجاری ذاتی

به عنوان جمع بندی باید بدانید که اعمال تجاری ذاتی موارد زیر می باشند:

 • خرید یا تحصیل هر گونه مال منقول که به قصد فروش یا اجاره باشد اعم از اینکه تصرفی در آن شده باشد یا نشده باشد.
 • هرگونه عملیات بیمه ای
 • تصدی به هر گونه حمل و نقل
 • دلالی، حق العمکاری، نمایندگی یا عاملی
 • تصدی به عملیات حراجی
 • تصدی به برگزاری هر قسم نمایشگاه عمومی
 • هر نوع عملیات صرافی و بانکی
 • انواع معاملات برواتی
 • ساخت و ساز آپارتمان خانه یا ملک
 • کشتی سازی و خرید و فروش کشتی

موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با مدیریت آقای دکتر سید امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات ویژه در دپارتمان تجاری با استفاده از وکلای باتجربه و مجرب در زمینه دعاوی تجاری به شما عزیزان می باشد.

دکتر امیرحسین بحرینی وکیل پایه یک دادگستری

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اخذ وقت مشاوره با ما در تماس باشید.

3 دیدگاه در “اعمال تجاری ذاتی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.