داوری تجاری داخلی


کثرت مراجعه به محاکم و اوقات رسیدگی طولانی دادگاهها و همچنین عدم دقت لازم در صدور آرا به لحاظ حجم وسیع پرونده‌های ارجاعی موجب شده تا امروز بسیاری از افراد به‌جای مراجعه به محاکم دادگستری به قاضی خصوصی (داور) مراجعه و اختلافات خود را بدین نحو حل و فصل می‌نمایند. از جمله مزیت های این روش آن است که فصل خصومت بسیار سریع تر از محاکم صورت می‌گیرد. به طوریکه پروسه رسیدگی و صدور آراء و قطعیت آن در محاکم دادگستری نوعاً یک سال (یا حتی بیشتر) بطول می‌انجامد اما به دلیل قطعی بودن و نحوه ابلاغ اوقات رسیدگی؛ آرا صادره و همچنین سایر ویژگی های مختص داوری فرآیند رسیدگی به نتیجه در مدت زمان حدوداً سه ماهه انجام می‌گردد. داوری علاوه بر مزیت فوق‌الذکر دارای این حسن است که داور منتخب با در نظر گرفتن کلیه اظهارات و بررسی مدارک ابرازی از سوی طرفین اتخاذ تصمیم می‌نماید اما در محاکم به دلیل کثرت پرونده‌ها اوقات رسیدگی حداقل نیم ساعت به طول انجامیده و بسیاری اظهارات و مستندات موجود استماع و ملاحظه نمی‌گردد. بدیهی است انجام امر توسط داوران غیرمتخصص و ناوارد موجب بروز اشکالات عدیده برای طرفین اختلاف می‌گردد. موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه با در اختیار داشتن داوران متخصص و مجرب اشتباهات داوری را به حداقل رسانده و آرامش خاطر مراجعین محترم را فراهم می‌آورد.

داوری تجاری بین الملل


علاوه بر اختلافات مدنی و تجاری داخلی، هر گونه اختلاف بین تجار ایرانی و اتباع سایر کشورها می تواند به داوری این مرکز ارجاع شود . طرفین می توانند قانون حاکم بر اختلاف خود را انتخاب نموده و اطمینان داشته باشند که اختلاف آنها توسط افراد متخصص و بی طرف در یک پروسه سریع و مطمئن رسیدگی خواهد شد . برای داوری این مرکز نیز تنها در دادگاههای ایران معتبر و قابل اجرا است بلکه همچنین براساس کنوانسیون بین المللی نیویورک در بیش از 150 کشور جهان قابلیت اجرا خواهد داشت بنابراین طرفین می توانند فارغ از محدودیت های مربوط به شناسایی و اجرای احکام دادگاههای ایران در سایر کشورها ، اختلاف خود را به داوری این مرکز ارجاع داده و رای داوری را در ایران و یا هر کشور محل اقامت یا استقرار اموال طرف مقابل به اجراء گذارند .