اخذ گواهی عدم امکان سازش یکی از مهم ترین و اصلی ترین لوازم موجود برای انجام طلاق می باشد، این گواهی که توسط دادگاه خانواده صادرمی شود مجوزی است تا دفاتر طلاق برای اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند که این گواهی دارای مدت زمان محدود می باشد و اگر در زمان تعیین شده جهت اجرای صیغه طلاق از آن استفاده نشود از درجه اعتبار ساقط می شود

در جوامع امروزی که روبه مدرنبته رفته واقعه طلاق بسیار به چشم می خورد، البته این عمل حقوقی علی رغم داشتن مضرات و آثار مخرب گاهی می تواند به عنوان تنها و آخرین راه برای ادامه راه زوجین در نظر گرفته شود که تحمل زندگی مشترک برایشان غیر ممکن است که در این صورت می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

برای اینکه طلاق واقع شود نیاز به شرایطی دارد و در واقع طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی است که باید دقیقاً مطابق با مفاد قانونی آن پیش رود، هیچ زندگی مشترکی با طلاق مواجهه نمی شود مگر با سپری کردن تشریفات و مراحل آن طبق قوانین موجود.

برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش قدم ابتدایی است که در ابتدا به بررسی گواهی عدم امکان سازش و نحوه دریافت گواهی عدم امکان سازش و اعتبار گواهی عدم امکان سازش پرداخته می شود.

گواهی عدم امکان سازش چیست ؟

در جایی که قاضی و مشاور و حکم در دادگاه خانواده علی رغم تلاش برای ایجاد پیوند دوستی و جلوگیری از مفارقه به بن بست رسیده و زوجین به هیچ عنوان سر صلح و آشتی نداشته باشند گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که در صورت توافق نهایی در زمان مقرر در گواهی امکان اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه را داشته باشند.

گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :

  1. طلاق به درخواست زوج:  با توجه به قوانین موجود و شرع حاکم جواز طلاق برای زوج در هر زمان به هر علت داده شده است اما این بدان معنا نیست که مرد تنها با مراجعه به دفاتر طلاق بتواند صیغه طلاق را جاری نماید. بلکه در این نوع طلاق نیز باید ابتدائاً دادگاه خانواده به درخواست زوج رسیدگی نموده و پس از تعیین تکلیف امور مالی زندگی مشترک نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید.
  2. طلاق با توافق طرفین یا طلاق توافقی: در طلاق توافقی به علت رضایت طرفین به جدایی و مفارقه زندگی مشترک می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند .

نکته قابل توجه این که اگر طلاق به درخواست زوج باشد و  دادگاه به موضوع طلاق به درخواست زن رسیدگی کند ، در نهایت حکم طلاق صادر می کند ؛ نه گواهی عدم سازش .

نحوه اخذ گواهی عدم امکان سازش

برای اخذ گواهی عدم امکان سازش می بایست دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه شود تا به دادگاه خانواده صالح ارجاع و پس از تعیین شعبه در بررسی گردد. بعد از بررسی پرونده در دادگاه موضوع طلاق به یکی از مراکز مشاوره خانواده ارجاع تا مشاوران منتخب طرفین به اختلافاتی که منجر به از هم پاشیدگی زندگی زناشویی و درخواست طلاق شده است ، رسیدگی کنند .

پس از بررسی شرایط و صحبت با طرفین و برگزاری جلسات مشاوره، مشاوران نتیجه بررسی پرونده و در نهایت نظر کارشناسانه و داوری شان را به دادگاه گزارش می دهند . در صورت عدم حصول آشتی ، دادگاه در یک جلسه رسمی غیر قضایی به توافق زن و شوهر برای طلاق رسیدگی می کند و در نهایت گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند . بعد از آن باید گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه داد . ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر خانه به معنای اجازه برای جاری نمودن حکم طلاق است . بعد از ارائه گواهی ، دفترخانه نوبتی برای اجرای صیغه طلاق تعیین می کند .

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا سه ماه است . این مهلت از زمان ابلاغ این گواهی به طرفین شروع می شود و زوجین می توانند ظرف این مهلت به دفترخانه طلاق مراجعه و در حضور شهود صیغه طلاق را جاری سازند .

 وظیفه ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه با کسی که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که درخواست گواهی عدم سازش کرده است و دادگاه درخواست او را پذیرفته است . بنابراین اگر گواهی به درخواست مرد صادر شده است ، مرد باید تا مدت 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تحویل دهد .

در صورتی هم که گواهی عدم سازش بابت طلاق توافقی صادر شده باشد ، هر یک از زوجین می توانند برای ارائه گواهی به دفترخانه در این مدت 3 ماهه اقدام کنند . همچنین در صورتی که گواهی عدم سازش به درخواست زن صادر شده باشد ، زن باید آن را به دفترخانه ارائه دهد .

نکته مهمی که در خصوص مدت و مهلت اعتبار گواهی عدم سازش وجود دارد آن است که پس از سپری شدن سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی عدم سازش و عدم مراجعه زوجین برای ثبت طلاق ، این گواهی اعتبار خودش را از دست می دهد و اگر زوجین هنوز تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند ، باید مجددا به دادگاه مراجعه کرده تا گواهی عدم سازش اخذ نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *