دعاوی خانوادگی

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطروحه در دادگستری را شامل می‌شود که با توجه به تنوع این‌گونه دعاوی و تخصصی بودن آن و دپارتمان امور خانواده مبادرت به ارائه خدمات ذیل می‌نماید:

طلاق توافقی در دعاوی خانوادگی

طلاق توافقی نوعی طلاق است که زن و مرد برای پایان دادن به زندگی مشترکشان با یکدیگر هم نظر بوده و در خصوص موارد ضروری از قبیل : مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند به توافق رسیده اند که این موارد برای دادگاه خانواده قابلیت استناد دارد.

به عنوان مثال زوجین با یکدیگر توافق مي کنند که زن در قبال جاری شدن صیغه طلاق تمام و یا بخشی از مهریه و دیگر حقوق مالی خود را به مرد ببخشد و یا چه مبلغی را دریافت نماید و یا علی رغم اینکه قانون حضانت فرزند را به چه کسی واگذار می کند طبق توافق طرفین حضانت با دیگری باشد و…. .

بنابراین تمام موارد توافق شده توسط زوجین عیناً در متن راي دادگاه خانواده منعکس شده و مفاد آن قابلیت اجرایی خواهند داشت.

شرایط انجام طلاق توافقی

در انجام وکالت طلاق توافقی در دپارتمان خانواده اعتماد و اندیشه در ابتدا مواردی که مورد توافق زن و مرد است

پرسیده می شود و در صورتی که بر سر موضوعی به توافق نرسیده باشند با رعایت عدالت میان طرفین راهنمایی و راه حل هایی ارایه می گردد و پس از نهایی شدن توافقات صورتجلسه مبنی بر موارد مورد توافق زوجین در طلاق توافقی تهیه که به امضای آن ها رسیده که در ادامه انجام پروسه طلاق توافقی این موافقتنامه به دادگاه ارائه می شود تا مفاد آن در رای صادره درج گردد.

برای مطالعه بیشتر مقاله طلاق توافقی را مطالعه نمایید

طلاق از طرف زوج یا زوجه

دعاوی خاوادگی
دعاوی خاوادگی

طلاق یک طرفه برخلاف طلاق توافقی که زوجین درخصوص پایان دادن به زندگی مشترک تصمیم میگیرند.

در پی این تصمیم در مورد تمامی مسائل اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و حضانت و …. به توافق می رسند

در طلاق یک طرفه تنها یک نفر از زوجین درصدد پایان دادن به زندگی مشترک می باشد بدون حضور و موافقت طرف دیگر نسبت به ثبت دادخواست طلاق با استناد به دلایلی که برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک دارد اقدام می نماید.

در این‌نوع طلاق قاضی مربوطه دلایل و مستندات مربوطه را بررسی و در صورتی که آن را موجه بداند اقدام به صدور رای طلاق می نماید .

بررسی طلاق به درخواست زوجه در دعاوی خانوادگی

 

طبق قوانین حاکم و اصول شرعی عموماً برای زوج حق مطلقه کردن زوجه تحت هر شرایطی در نظر گرفته شده است و این بدان معناست که زوج می تواند با پرداخت حق و حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف دارایی و…. حتی بدون داشتن دلیل موجه همسر خود را طلاق دهد اما در مقابل این حق قانونی که برای مردان متصور شده اند زنی که خواهان طلاق و پایان بخشیدن به زندگی مشترک است راه بسیار سخت و دشواری در پیش رو دارد.

وقتی زن خواهان طلاق است در واقع به دنبال تحقق امری بر خلاف قاعده کلی می باشد و در حقیقت می بایست برخلاف جریان حرکت آب شنا کند چرا که طبق قواعد کلی حق طلاق با مرد است و زن برای اینکه بتواند امری خلاف قاعده را اثبات نماید تمام بار اثباتی عدم امکان ادامه زندگی مشترک برعهده وی می باشد که بسیار مسیر دشواری بوده و ارائه مستندات قوی و محکمه پسند در این مقطع می تواند نتیجه نهایی دلخواه را به همراه داشته باشد، که در چنین شرایطی توصیه می شود حتماً از تجربه و تخصص وکلای دپارتمان خانواده موسسه اعتماد و اندیشه بهره مند شوید.

وکلای دپارتمان خانواده اعتماد و اندیشه با داشتن سال ها تجربه و پیگیری تعداد زیادی پرونده طلاق به درخواست زوجه که با موفقیت به پایان رسیده است موکداً توصیه می نمایند که قبل از شروع به قدم نهادن در این مسیر دشوار حتماً از مشاوره و راهکارهای قانونی و تخصصی وکیل خانواده استفاده نمایید. چرا که طلاق از طرف زوجه دشواری های خاص خود را دارد ‌‌محاکم خانواده به راحتی در خصوص چنین موضوعی رای صادر نمی کنند.

برای مطالعه بیشتر مقاله طلاق به درخواست زوجه را مطالعه نمایید

تشریح طلاق یک طرفه از طرف زوج ( مرد )

طلاق به درخواست زوج در دعاوی خانوادگی
طلاق به درخواست زوج در دعاوی خانوادگی

در طلاق یک طرفه به درخواست زوج برخلاف طلاق به درخواست زوجه ارائه دلیل خاص و مستند محکمه پسند نیاز نمی باشد و زوج می تواند بدون داشتن دلیل خاصی تنها با تعیین تکلیف مسائل مالی زندگی مشترک نسبت به مطلقه نمودن زوجه اقدام نماید.

با توجه به مواد مصرح در قانون مدنی زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و پرداخت حق و حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارای و … نسبت به ثبت دادخواست طلاق یک طرفه بدون استناد به دلیل خاصی اقدام و زوجه را طلاق دهد.

برای مطالعه بیشتر مقاله طلاق به درخواست زوج را مطالعه نمایید

مطالبه مهریه

پرداخت مهریه در دعاوی خانوادگی
پرداخت مهریه در دعاوی خانوادگی

پرداخت مهریه زوجه

با توجه به جایگاه خانواده و توجه قانون و قانونگذار نسبت به ارکان آن موضوعات مرتبط به مطالبه مهریه بسیار مهم است.

لازم است در ابتدا به تعریف مهریه بپردازیم:

مهریه، مهر یا صداق

به هر نوع مالی گفته می شود که به موجب عقد نکاح شوهر به زن تملیک نموده و هر زمان پس از عقد ، زن می تواند آن را مطالبه نماید

به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته باشد می توان برای مهریه در ضمن عقد نکاح و در سند نکاحیه قید گردد

مهریه می تواند:

مال منقول یا غیر منقول باشد،

وجه نقد یا سکه بهار آزادی باشد،

انجام عملی خاص که دز عرف برای انجام آن اجرت وجود دارد، باشد.

یکی از حقوق مالی که به موجب نکاح به زن تعلق می گیرد ، مهریه یا مهر می باشد.

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی :

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید با توجه به مفاد ماده فوق پس از وقوع نکاح میان زوجین، زن مالک مهر شده و هیچ چیز مانع مالکیت زن نسبت به مهریه نیست.

ذکر میزان مهریه در صحبت عقد نکاح شرط نمی باشد و اگر در عقد نکاح دائم مهریه ذکر نشود عقد باطل نیست

در این شرایط اگر طی توافق بعدی مهریه مشخص نگردد و به سند نکاحیه الحاق نشود، زن مستحق مهر المثل می شود.

با توجه به اینکه طلاق واقع شده به درخواست زوج از نوع طلاق رجعی می باشد برای مرد در مدت زمان عده حق رجوع و بازگشت قرار داده شده است.

در طلاق به درخواست زوج باید تکلیف مهریه مشخص گردد:

اگر مهریه عندالمطالبه باشد می بایست تحت هر شرایط به زن پرداخت شود و اگر پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه باشد زن باید ملائت و توانایی مالی مرد مبنی بر پرداخت مهریه را اثبات نماید.

نکته حائز اهمیت این است که در این گونه طلاق زوج می تواند همزمان با ثبت دادخواست طلاق مدعی اعسار از پرداخت مهریه نیز باشد و در صورتی که اعسار وی اثبات گردد می تواند علی رغم مطلقه نمودن زوجه مهریه و حقوق مالی زن را به صورت اقساطی پرداخت نماید دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

برای مطالعه بیشتر مقاله پرداخت مهریه زوجه را مطالعه نمایید.

 

مطالبه نفقه

نفقه در دعاوی خانوادگی
نفقه در دعاوی خانوادگی

هر زن و مردی پس از ازدواج دارای حقوق و تکالیفی می باشند. از جمله تکالیفی که برای مرد مورد انتظار است تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زوجه می باشد. پرداخت نفقه زن یعنی بر طرف کردن نیاز های مادی مورد نیاز معیشت زن به صورت آبرومندانه و متعارف و متناسب با شأن زن همانگونه که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر شده است.

به طور کلی نفقه  بدان معنی است که همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشد. اما گاهی اوقات ممکن است مرد از وظیفه خود یعنی پرداخت نفقه به همسر خود خودداری کند، در این حالت زن می تواند برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه نماید. در این نوشته که توسط موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه گردآوری شده است به بررسی نحوه مطالبه نفقه و روش های مطالبه نفقه می پردازد.

پس از آنکه بین زن و مرد انعقاد عقد صورت می گیرد مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود می باشد و در صورتی که مرد از این عمل خودداری کند زوجه باید برای مطالبه نفقه مطابق ماده 111 قانون مدنی به دادگاه مراجعه کند و میزان نفقه را معین می کند و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید .

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی قانونی نفقه در قانون را مطالعه نمایید.

 

حضانت و ملاقات فرزند مشترک

حضانت
حضانت

در لغت کلمه حضانت واژه ای عربی از مصدر حضن به معنای زیر پر و بال گرفتن می باشد و در تعاریف حقوقی به معنای حق و تکلیفی است که قانون گذار در خصوص نگه داری فرزندان برای پدر و مادر قرار داده است. دعوای حضانت هنگامی رخ می‌دهد که زوجین قصد متارکه داشته باشند و در خصوص اینکه نگه داری فرزند یا فرزندان مشترک با کدامیک باشد با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند.

حضانت و نگهداری فرزندان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جامعه ما می‌باشد و موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با تجربه فراوان در این موضوع می‌تواند شمارا یاری رساند.

همواره اساس یک جامعۀ سالم و پویا را خانواده‌ای که بنیان سالم داشته باشد تشکیل می‌دهد، به اینصورت که تربیت فرزندان هستۀ اولیۀ جامعه بشری است بر همین اساس در تمامی جوامع بشری قوانینی توسط قانونگذار وضع می‌گردد که در جهت رسیدن به این سهم و حمایت از این نهاد بزرگ اجتماعی باشد.

برای مطالعه بیشتر مقاله حضانت فرزند مشترک را مطالعه نمایید.

تمکین

 

تمکین مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود.

تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی؛ قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته می شود.

واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

تمکین عام

زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال باید پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود

برای مطالعه بیشتر مقاله تمکین را مطالعه نمایید.

اثبات نسب

اثبات نسب
اثبات نسب

نسب به چه معناست

در معنای لغوی نسب به خویشاوندی و تشابه نژاد و ژنتیک گفته می شود.

از منظر حقوقی نسب به ارتباط خونی میان افراد گفته می شود یعنی دو نفر که یکی از آن‌ها از نسل دیگری باشد

یا هر دو از یک نسل باشند، مانند رابطه فرزند و پدر یا رابطه خواهر و برادر.

نسب از چند طریق به وجود می آید:

  • نسب مشروع حاصل ازدواج قانونی زن و مرد
  • نسب شبه ناک ناشی از ایجاد رابطه به شبهه
  • نسب تلقیح مصنوعی که به دلیل عدم باروری یکی از زوجین با روش های پزشکی تلقیح مصنوعی و باروری به وجود می آید.

برای اثبات نسب بین دو نفر باید ازدواج زن و مرد و همچنین نسب پدر و مادر اثبات شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله اثبات نسب را مطالعه نمایید.