دپارتمان‎‌های تخصصی موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه متشکل است از:

دیوان عدالت اداری

املاک و اراضی

اسناد و ثبتی

وکالت تخصصی

(alprazolam)