دپارتمان بین الملل

این دپارتمان در برگیرنده دپارتمان‌های ذیل است:

امور بین الملل

داوری

دعاوی کریپتوکارنسی و رمز ارزها

مهاجرت