دعاوی امور ثبتی املاک

 

دعاوی امور ثبتی املاک : همواره در دعاوی مختلف در کنار اقرار، سوگند و شهادت، اسناد یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا محسوب می شود. در تعریف سند آن را می توان به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم نمود که هریک با هم تفاوت داشته و تاثیر حقوقی متفاوتی نیز بر جای می گذارند. منظور از واژه ثبت، صرف نظر از معنای آن، به نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی در دفاتر مخصوصی که از طرف قانون جهت ثبت همان موضوع تعیین شده ثبت گفته می شود. در اصلاح حقوقی به مجموعه ای از اعمال اداری و حقوقی که به موجب آن قانونا قرارداد یا عمل حقوقی یا احوال شخصیه و یا هر حق یا چیز دیگر ایجاد، تشکیل، تغییر، زوال و یا انتقال آن در دفاتر مخصوص یادداشت و اعلام می شود ثبت در امور حقوقی گفته می شود.

با توجه به اینکه جهت دعاوی امور ثبتی املاک دقت به اهمیت این موضوع یعنی تشخیص عادی یا رسمی بودن سند و استناد امری مهم می باشد لذا قانون مدنی به تعریف سند رسمی پرداخته که متناسب با آن داوری املاک و دیگر دعاوی ها انجام می شود. مطابق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی: ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است “.
در قسمت اول این ماده، از قانون مدنی مصادیق عرفی سند رسمی یعنی اسناد مربوط به مالکیت و اسناد مربوط به قراردادها و داد و ستدها ذکر شده است. اما اسناد رسمی محدود به این توصیفات نمی شود. بلکه در ادامه این ماده معیار تشخیص سند رسمی و ارکان سند رسمی بیان شده است تا مطابق آن داوری امور ثبتی به انجام برسد.

یکی از موثرترین راه پیشگیری از طرح دعاوی ملکی در دادگاهها راهکارهای دعاوی امور ثبتی املاک می باشد که موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با هدف مشاوره حقوقی املاک پیش قدم در این راه می باشد.

 

 

دعاوی املاک و اراضی | امور ثبتی املاک | داوری امور ثبتی املاک
دعاوی املاک و اراضی | امور ثبتی املاک | دعاوی امور ثبتی املاک

خدمات دعاوی امور ثبتی املاک

برخی از فعالیت های دعاوی امور ثبتی املاک موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه به شرح زیر می باشد:

 • تنظیم قرارداد و نظارت بر قرارداد های خرید املاک، قراردادهای مشارکت، قراردادهای اجاره، قراردادهای دارای حق سرقفلی و …
 • مشاوره در مورد موضوعات ثبتی املاک شامل: تقکیک، افراز، تجمیع، اصلاح سند، تغییر کاربری، عوارض شهرداری، سند المثنی و …
 • داوری و میانجیگری در امور ملکی

 

دعاوی مربوط به امور ثبتی املاک :

به طور کلی دعاوی مربوط به امور ثبتی املاک شامل موارد زیر می باشد:

 • اعتراض به ثبت
 • اعتراض به عملیات ثبتی
 • اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
 • اعتراض به تحدید حدود
 • ابطال نظریه هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد
 • ابطال اجراییه ثبتی
 • ابطال عملیات اجرایی ثبتی
 • ابطال سند مالکیت معارض
 • توقیف عملیات اجرایی
 • الزام به تفکیک ملک

 

 

امور ثبتی املاک | داوری املاک | داوری ثبتی املاک
امور ثبتی املاک | داوری املاک | داوری ثبتی املاک

مشخصات و ارکان سند رسمی جهت دعاوی امور ثبتی املاک

همانطور که در بخش پیشین مطابق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی گفته شد، هر نوع سند رسمی مورد استفاده در دعاوی امور ثبتی املاک سه ویژگی اصلی دارد که به شرح زیر می باشد:

 1. دخالت مأمور رسمی ثبت اسناد

در واقع سند رسمی همه اعتبار و ارزش خود را از مامور رسمی می گیرد و یکی از مهمترین ارکان آن به حساب می آید. مامور رسمی شاهد و ناظر ممتازی است که قانون وی را برای ثبت وقایع تعیین کرده و امضای وی هرگونه تردید نسبت به مفاد سند را از بین می برد .

 1. صلاحیت مامور ثبت اسناد

مامور ثبت اسناد در حدود صلاحیتی که به موجب قانون به آنها داده شده است مجاز به اقدام هستند. پس اگر از مرزهای این اختیار و صلاحیت قانونی تجاوز کنند، اعتبار اقداماتشان نیز از بین می رود.

 1. رعایت مقررات قانونی

اخرین رکن سند رسمی رعایت مقررات قانونی می باشد. بعنوان مثال: امضای مامور رسمی به معنای آن است که مفاد سند منطبق بر واقعیت و صحیح هستند. پس اگر مامور رسمی از امضای سند خودداری کند، در واقع مبنای رسمی بودن سند را انجام نداده است .

در حالت کلی موضوع مورد بحث، شامل دعاوی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک و دعاوی مربوط به امور ثبت احوال می باشد.