ثبت واقعه طلاق

 

طلاق به فسخ نکاح مابین زن و مرد گفته می شود زمانی که طلاق به طور صحیح جاری شود، مطابق قانون حقوقی ایران بایستی آنرا در دفاتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. ثبت طلاق در دفترخانه از شرایط لازم جهت صحت طلاق نمی باشد و بدون ثبت در دفاتر اسناد نیز طلاق صحیح می باشد اما ثبت طلاق از لحاظ اثبات و جنبه آمارگیری از تعداد وقوع طلاق در کشور حائز اهمیت می باشد.
در صورتی که مرد بدون ثبت در دفاتر رسمی به طلاق یا فسخ نکاح اقدام و تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند، مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ملزم به ثبت واقعه طلاق بوده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. قانون نیز برای مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق خودداری کند مجازات مقرر کرده است.

 

ثبت واقعه طلاق به چه صورت انجام می شود

 

در جامعه امروزی به درستی می دانیم زوجینی که با یکدیگر ازدواج دائم کرده اند تنها از طریق انجام مراحل قانونی و شرعی طلاق می توانند از یکدیگر جدا شده و در واقع درخواست طلاق بر حسب شرایط می تواند از سوی مرد یا زن و یا به صورتی توافقی باشد. با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده ثبت واقعه طلاق الزامی و اجباری می باشد.

بر اساس مقررات قانون یاد شده در ابتدا باید حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه دارای صلاحیت صادر شود و پس از طی مراحل قانونی و  قطعیت تصمیم دادگاه بر جدایی زوجین اقدام شود. در این رابطه ماده  ۲۴ قانون حمایت خانواده اینگونه بیان میدارد: (ثبت طلاق و… حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است).

 

شرایط ثبت واقعه طلاق

 

برای ثبت واقعه طلاق بایستی شروطی موجوب باشد از جمله شرایط اساسی طلاق این است که مرد هنگام طلاق بالغ، عاقل و مختار باشد و زن در عادت زنانگی یا در حالت نفاس نبوده و نیز از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق بین زوجین رابطه جنسی روی نداده باشد.

علاوه بر موارد یاد شده زن یا شوهر باید برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق اقدام به طلاق و ثبت آن نمایند. همچنین جهت ثبت واقعه طلاق لازم است با خواندن صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند انجام شود. عدم رعایت یکی از موارد یاد شده منجر به ابطال طلاق شده است. موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با کادری مجرب شمارا به رسیدن حقوق خود در این راه یاری می نماید.

برخی از شروط لازم جهت ثبت واقعه طلاق به شرح زیر می باشد:

1– همانگونه که برای انجام عقد نکاح دائم، رضایت طرفین و ولی دختر الزامی است، برای طلاق نیز هر چند طرفین رضایت داشته باشند، اما نمی‌توانند خود به تنهایی با مراجعه به دفاتر رسمی اقدام به طلاق نمایند.

2–جهت انجام طلاق، نبایستی وقوع طلاق را به امری معلق و وابسته دانست. طلاق معلق باطل موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد شد.

3– زمانی که مشخص شود مبنای صدور حکم طلاق برای زن بر اساس عسر و حرج زوجه بوده، اما مشخص شود که زن در اصل در وضعیت عسر و حرج قرار نگرفته است و طلاق بر این اساس ثبت گردد، می‌توان ابطال ثبت واقعه طلاق را خواهان بود.

4– در حالتی که مراحل لازم جهت طلاق، از جمله صیغه‌ی طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل، انجام نشده باشد، می‌توان ابطال ثبت واقعه طلاق را خواهان بود.

5– هرگاه مشخص شود که فرد بر اثر جنون، اقدام به طلاق زوجه کرده باشد موجب ابطال طلاق آنها خواهد شد.

6– هرگاه که طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صادر شده باشد و یا قبل از نزدیکی با زن واقع شود به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کرد.

7– در صورتی که طلاق در ایامی که زوج با زوجه بعد از پاکی از حیض یا نفاس، مقاربت و نزدیکی داشته باشد طلاق صحیح نیست و می‌توان درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق را خواهان بود.