استرداد جهیزیه

طبق عرف امروزی جامعه، زنان معمولا در اوایل ازدواج مجموعه‌ای از اموال منقول را که بعنوان هدیه از طرف خانواده خویش دریافت می‌کند بعنوان جهیزیه به منزل همسر خود می‌برند، اما پس از به وجود امدن اختلاف به هنگام جدایی می‌توانند آنها را استرداد کنند به این دلیل که وی مالک این اموال می‌باشد. موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با تواناترین وکلا می‌تواند در صورت وقوع اختلافات و عدم استرداد اموال شما را در رسیدن به حق خود یاری نماید.

به چه چیز جهیزیه گفته می‌شود

معنا و مفهوم جهیزیه و مصادیق آن در قانون مدنی به طور مشخص تعیین نشده است، اما به طور کلی هر نوع اموالی که به در ابتدا ازدواج چه به صورت هدیه و یا خرید توسط فرد انجام شده باشد جهیزیه گفته می‌شود به عبارت دیگر مجموعه اموال منقولی را که زوجه حسب آداب و رسوم کهن ایرانی در ابتدای زندگی به منزل شوهر آورده تا شروع زندگی مشترک را تسهیل گرداند، جهیزیه می‌نامند.
نوع و میزان اقلام جهیزیه مانند فرش، گاز، یخچال، وسایل تزیینی و…می‌توانند مصادیق جهیزیه قرار گیرند اما در این اقلام احصا نمی‌گردند بلکه بسته به آداب و رسوم و عرف و عادات هر منطقه، شهر و محله‌ جهیزیه مفهوم متفاوتی به خود می‌گیرد.

 

نحوه تنظیم شکایت جهت استرداد جهیزیه

مراحل رسیدگی به شکایات مربوط به استرداد جهیزیه در زمره عمومات آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد، به اینصورت که زن با مراجعه به شعبه دادگاه خانواده محل اقامت زوج و یادادگاه محل وقوع عقد نکاح و تکمیل فرم دادخواست به انضمام پرداخت هزینه دادرسی جهت پاره‌ای از توضیحات در جلسات رسیدگی حاضر می‌گردد.

در صورت عدم تجدید نظرخواهی یا قطعیت حکم،  فرد می‌تواند اقدام به تقاضای صدور اجراییه کند و آن را به همسر خویش ابلاغ نماید، تا زمانی که فرد درخواست صدور اجراییه نکند، هیچ اقدام قانونی نسبت به صدور اجراییه انجام نمی‌گیرد.

 

دلایل  لازم جهت استرداد جهیزیه

شکایات مربوط به استرداد جهیزیه از حیث ادله اثبات شکایت تابع مقررات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، بدان معنی که می‌توان شکایت یاد شده را با اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند به اثبات رساند.

با این حال جهت سهولت کار و همچنین سریعتر شدن نتیجه آن لیستی کامل از اقلام جهیزیه با ذکر جزییات تهیه ‌شود که اصطلاحاً به آن سیاهه جهیزیه می‌گویند.

این سیاهه در صورتی که امضای همسر را داشته باشد در حکم سند بوده و می‌توان از آن به عنوان مستند در شکایت استفاده شود. چنانچه سیاهه جهیزیه فاقد امضا یا اثر انگشت همسر باشد، با گواهی چند شاهد به عنوان استشهادیه می‌تواند مستندی با قدرت ضعیف‌تر در تنظیم شکایت مربوط به استرداد جهیزیه استفاده کرد.

 

ضمائم لازم جهت دادخواست استرداد جهیزیه

در بخش ضمائم و دلایل دادخواست، بایستی مدارکی که با استناد به آنها قصد استرداد جهیزیه را داشته باشیم درج نمود.

ضمائم لازم جهت دادخواست استرداد جهیزیه به شرح زیر می‌باشد:

  • سند ازدواج یا کپی برابر با اصل آن
  • شناسنامه و کارت ملی
  • لیست جهیزیه یا به عبارت دیگر سیاهه جهیزیه که دارای امضای مرد و تعدادی از بستگان او باشد
  • در صورت نداشتن سیاهه، شهادت شهود یا اقرار مرد در این رابطه.

 

در ادامه بحث باتوجه به مسائلی که گفته شد، باید شرحی از دادخواست نوشته شود و پس از امضا یا اثر انگشت در دو نسخه تقدیم دادگاه شود.

 

نکاتی مهم در مورد تنظیم شکایات مربوط به استرداد جهیزیه

در شرایطی که زن قصد استرداد جهیزیه خود را داشته باشد، بهتر است قبل از تنظیم قانونی شکایت در مراجع قضایی موارد زیر را رعایت نماید:

  • ارسال اظهارنامه توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به طرفیت زوج، درخواست خود را مطالبه نماید در صورتیکه زوج مخالفتی نداشته باشد، بدون ورود به بستر قضایی و مراجع دادگستری، از طرق مسالمت آمیز اختلاف برطرف شود.
  • استرداد جهیزیه از جمله شکایات مالی و عینی است، لذا تا عین جهیزیه و اقلام آن موجود باشد، طرح شکایت استرداد قیمت جهیزیه هیچ گونه جنبه قانونی نخواد داشت مگر اینکه زوجه مدعی نقص یا تلف برخی اقلام از جانب زوج باشد
  • مستهلک شدن اقلام جهیزیه در صورت استفاده متعارف زوج از وسایل در دوران زندگی مشترک نمی‌تواند در موضوع شکایت استرداد جهیزیه قرار گیرد.
  • طلاهای متعلق به زوجه در زمره اقلام جهیزیه قرار نمی‌گیرد، زیرا عنوان جهیزیه مربوط به وسایلی می باشد که به صورت مشترک استفاده شده باشد.