ابطال وصیت نامه

جهت توضیح در مورد ابطال وصیت نامه قبل از هر چیز به تعریف آن می‌پردازیم. تنظیم یک وصیت‌نامه صحیح همراه با رعایت موازین قانونی علاوه بر آنکه آخرین اراده و خواسته وصیت‌کننده، پس از مرگ می‌باشد، بلکه موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.
علاوه بر موارد گفته‌شده در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت‌نامه تنظیم می‌کند. وصیت نامه سندی است که توسط فرد جهت تعیین تکلیف اموال و دارایی‌ها و یا انجام امر یا اموری بعد از فوتش تنظیم می‌شود.

 

موارد ابطال وصیت نامه

موارد متعددی در موضع ابطال وصیت نامه قابل ذکر است و در این زمینه موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با چندین سال تجربه در زمینه انحصار وراثت شما را در این زمینه مشاوره خواهد داد، برخی از موارد به شرح زیر می باشد:

۱– ابطال وصیت نامه به دلیل عدم اهلیت متوفی:
از آنجایی که وصیت نامه جزو اعمال حقوقی است و در صورتی که شخص وصیت کننده  اهلیت داشته باشد منشا اثر می‌گردد و الزامی می‌باشد که متوفی در هنگام نوشتن وصیت نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد.

۲– ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث:
متوفی امکان دارد که در وصیت نامه خود عنوان کند، برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی از نظر حقوقی باطل خواهد بود.

۳ – وصیت نامه‌ی فردی که اقدام به خودکشی کرده است

۴ – وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه

۵ – وجود مدارکی دال بر رجوع و انصراف فرد از وصیتی که نوشته است.

۶ – وصیت بر جهت مقاصد نامشروع: هنگامی که فرد به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه‌ای وصیت کند.

 

ابطال وصیت نامه چگونه  انجام می شود

هنگامی می‌شود وصیت نامه شخصی را باطل کرد که وارثان مشخص کنند که وصیت را قبول ندارند و می‌توانند دادخواستی را تنظیم کنند و به دادگاه تقدیم کنند و دادگاه می‌تواند در این موضوع رأی خود را صادر کند پس در این زمینه اگر وصیت نامه دچار مشکلی باشد وراث می‌توانند در این زمینه جهت ابطال وصیت نامه اقدام کنند.

علاوه بر موارد گفته شده در بخش قبل شرایط دیگری وجود دارد که می‌توان از آن طریق آنها اقدام به ابطال وصیت نامه کرد از جمله:

  • در صورتی که ثابت شود فرد وصیت کننده در هنگامی که وصیت خود را نوشته تحت فشار بوده و با رضایت کامل نبوده می‌توان درخواست ابطال وصیت نامه را داد.

 

  • اگر اموالی که جزء اموال مورد توجه در وصیت نامه است جزء اموال توقیفی باشد به راحتی می‌توان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.
  • هنگامی که وصیت نامه جهت فرار از دین صورت بگیرد می‌توان در این مورد ثابت کرد که درخواست ابطال وصیت نامه بحق و بجاست.

 

اقدامات ضروری جهت ابطال وصیت نامه

برخی اوقات امکان دارد که وصیت نامه‌ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایرادات و مشکلاتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر موروث منتهی می‌گردد بنابراین در این شرایط تنها راه جلوگیری از ورود ضرر، تنظیم دادخواستی تحت عنوان “ابطال وصیت نامه” می‌باشد.

در مورد وصیت نامه اصل نیز بر همین اساس است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر در صورتی که خلاف آن ثابت شود. مطابق اصل صحت، دستور کلی بر این است که وصیت نامه همواره بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید و از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

چگونگی طرح دعوای ابطال وصیت نامه

پس از آنکه شخص دلایل محکمه پسند خود را جهت ابطال وصیت نامه تنظیم نمود، بایستی دادخواست خود را همراه با پیوست دلایل، به طرفیت تمامی کسانی که نامشان در گواهی انحصار وراثت آمده است، از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.
دادخواست وی به دادگاه حقوقی ارجاع می شود و بعد از آن توسط مدیر دفتر شعبه، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. در هنگام رسیدگی، قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک تقدیمی، در صورت احراز ابطال وصیت نامه حکم به باطل شدن آن می دهد.